Tuchtprocedure beroeps- beoefenaren
 • Cassatie
 • Corporate Litigation

Tuchtprocedure beroeps- beoefenaren

Zakelijke beroepsbeoefenaren zijn meestal onderworpen aan tuchtrecht. Het doel van het tuchtrecht is het bewaken van de kwaliteit van de beroepsbeoefening. Het publiek moet erop kunnen vertrouwen dat beroepsbeoefenaren hun vak verstaan en dat degenen onder hen die dit vertrouwen beschamen, worden aangepakt. 

De beroepsbeoefenaar dient zich te houden aan de (gedrags)normen van zijn beroepsgroep. Over het handelen of nalaten van de beroepsbeoefenaar kan bij een tuchtrechter worden geklaagd. De tuchtrechter zal toetsen of de beroepsbeoefenaar zich heeft gehouden aan de voor zijn beroepsgroep geldende tuchtregels.   

De tuchtrechter kan de beroepsbeoefenaar een maatregel opleggen, wanneer een tuchtklacht gegrond is. Daarbij kan gedacht worden aan een waarschuwing, berisping, boete, schorsing of ontzetting uit het ambt. De tuchtrechter kan geen schadevergoeding toekennen voor de schade die is geleden door het handelen of nalaten van de beroepsbeoefenaren. Daarvoor dient de klager naar de civiele rechter te gaan. Een tuchtprocedure wordt wel regelmatig gebruikt als opstap naar een civiele aansprakelijkheidsprocedure. Een gegrond verklaarde tuchtklacht betekent echter niet zonder meer dat de beroepsbeoefenaar ook civielrechtelijk aansprakelijk is wegens schending van een zorgvuldigheidsnorm.

Op deze pagina treft u een overzicht van vragen en antwoorden over de belangrijkste aspecten van de tuchtprocedures voor de volgende zakelijke dienstverleners: 

 • de accountant; 
 • de advocaat; 
 • de notaris; 
 • de bankmedewerker; 
 • de belastingadviseur;
 • de beleggingsadviseur;
 • de curator; 
 • de gerechtsdeurwaarder; en 
 • de makelaar en taxateur. 

Onze advocaten kunnen u bijstaan in een tuchtprocedure en/of een civiele beroepsaansprakelijkheidsprocedure. Wilt u meer weten over de tuchtprocedures of aansprakelijkheid van een zakelijke beroepsbeoefenaar, neem dan gerust contact op met een van hen. 

Tuchtprocedure bankmedewerker

Tuchtprocedure beleggingsadviseur

Meer info
Tuchtprocedure curator

Tuchtprocedure gerechtsdeurwaarder

Meer info
Tuchtprocedure curator

Tuchtprocedure makelaar en taxateur

Meer info

Gerelateerde updates

Helaas, er zijn geen updates gevonden.