Karen Top werkt sinds 2018 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in omgevingsrecht, bestuursrecht en zorg. Ze begeleidt cliënten bij onder meer bestemmingsplanwijzigingen, het verkrijgen van omgevingsvergunningen en in handhavingssituaties. Ook treedt ze vaak op in zaken rond overheidsaansprakelijkheid. Op het gebied van zorg adviseert ze zorgaanbieders over governance-, kwaliteits- en toezichtsvraagstukken.

Betrokken, betrouwbaar en gedreven
Karen heeft een sterk analytisch vermogen en gaat pragmatisch te werk. Ze verdiept zich grondig in de zaak en belangen van de cliënt, communiceert helder over haar aanpak en stopt niet voordat ze het doel bereikt heeft. “Ik vind het belangrijk dat cliënten volledig op mij kunnen vertrouwen. Daarom hecht ik veel belang aan een eerlijk advies en ga ik voor het beste resultaat.”

Actief op het snijvlak van publiek- en privaatrecht
Karen publiceerde over de handhaving van het levensmiddelenrecht en over de bestuursrechtelijke rechtsbescherming van zorgaanbieders. Ze adviseert en procedeert vaak op het snijvlak van het publiek- en privaatrecht, waardoor ze breed inzetbaar is en zaken vanuit verschillende gezichtspunten bekijkt.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

  • Lid van de vereniging voor gezondheidsrecht (VGR)
  • Lid van de vereniging voor jonge onroerend goed juristen (VJOJ)


Opleiding

  • Rechtsgeleerdheid, specialisatie Strafrecht (Vrije Universiteit Amsterdam, 2018), cum laude
  • Nederlands recht, specialisatie Staats- en bestuursrecht (Universiteit Utrecht, 2017)

Cases

  • Karen heeft een gemeente bijgestaan in een procedure waarin de gemeente aansprakelijk was gesteld voor onrechtmatig handelen c.q. onrechtmatige besluitvorming. In deze zaak werd het bestuursrechtelijk handelen in een civiele procedure ter discussie gesteld.
  • Ook stond zij een grote institutionele belegger en een projectontwikkelaar bij in een transformatieproject, waarbij een grote groep belanghebbenden bezwaar maakte tegen de komst van tientallen nieuwe woningen.
  • Karen heeft meerdere cliënten bijgestaan in een bestuursrechtelijke procedure tegen diverse omgevingsvergunningen die grote ruimtelijke gevolgen voor hen hadden.
  • Daarnaast werkte ze mee aan het juridisch stroomlijnen van een beroepsprofiel voor medisch specialisten, waarbij het van belang was om zowel de financiële, als de maatschappelijke en bestuurlijke invloeden in aanmerking te nemen die een rol spelen in de semipublieke sector.
  • Karen adviseerde over (Europese) wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid, die ondernemingen in acht moeten nemen bij de voedselverstrekking aan eindverbruikers. Ze onderzocht in hoeverre het mogelijk was om het risico op aansprakelijkheid contractueel te beperken of uit te sluiten.

Rechtsgebiedenregister
Karen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Bestuursrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.