Stephanie van Loozenoord werkt sinds 2019 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in huurrecht, bouwrecht, koop/verkoop en zakelijke rechten. Ze begeleidt cliënten bij het opstellen van huur-, koop- en aannemingsovereenkomsten en adviseert en procedeert veel over (vastgoedrechtelijke) overeenkomsten en zakelijke rechten, zoals eigendom, erfpacht, opstalrechten en erfdienstbaarheden.

Nauwkeurig, creatief en analytisch sterk
Stephanie is een betrokken advocaat, die snel tot de kern van een zaak komt. Ze heeft oog voor detail en weet strategische en creatieve oplossingen te vinden, die verder gaan dan alleen het juridische aspect. “Ik vind het belangrijk dat de cliënt bruikbare adviezen krijgt. Daarom verdiep ik me grondig in zijn situatie en ga ik na wat echt relevant is. Ook hecht ik eraan om eerlijk te zijn, bijvoorbeeld over de slagingskans van een procedure. Zo weet de cliënt waar hij aan toe is en kan hij een goede afweging maken.”

Ervaring met vastgoedtransacties
Stephanie heeft als stagiaire ervaring opgedaan bij de rechtbank Midden-Nederland. Ook werkte ze twee jaar als advocaat bij een internationaal opererend advocatenkantoor, waar ze zich onder andere bezighield met vastgoedtransacties.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

  • Lid van de VJOJ (Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen)

Opleiding

  • Nederlands recht, afstudeerrichtingen Privaatrecht (2016) en Strafrecht (2016), Universiteit Utrecht

Cases

  • Stephanie heeft een projectontwikkelaar bijgestaan in een omvangrijke procedure over een bouwproject. In deze zaak speelden er meerdere discussies met betrekking tot meer- en minderwerk, (opleverings)gebreken en vertraging in de uitvoering van het werk.
  • Ook heeft ze een bouwbedrijf bijgestaan in een procedure over een koopoptie, waarbij de vraag centraal stond of, en zo ja op welk moment en tegen welke voorwaarden er tussen partijen een koopovereenkomst tot stand was gekomen.
  • Daarnaast heeft Stephanie een Utrechtse culturele non-profitorganisatie begeleid bij de onderhandelingen met een verhuurder van cultureel vastgoed.

Rechtsgebiedenregister
Stephanie heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Omgevingsrecht Vastgoedrecht (bouwrecht, erfdienstbaarheden en erfpacht)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.