Annick Donders werkt sinds 2020 als advocaat bij Wijn & Stael en maakt onderdeel uit van de sectie arbeidsrecht. Ze heeft een brede arbeidsrechtelijke praktijk, waarin zij de focus legt op flexibele arbeid.

Toegevoegde waarde
Annick is een evenwichtige en betrokken advocaat, met een sterk analytisch vermogen. Ze is creatief en gedreven om geschillen te voorkomen of op te lossen. “Het geeft mij voldoening dat ik door mijn expertise professionals en ondernemingen kan bijstaan.“

Onderzoeks- en praktijkervaring
Annick studeerde af in arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Voor haar afstudeerscriptie deed ze een rechtsvergelijkend onderzoek naar de arbeidsrechtelijke bescherming van platformwerkers. Ook heeft ze verschillende stages gelopen in de advocatuur voordat zij bij Wijn & Stael startte en was ze tijdens haar studie medewerker bij het Juridisch Spreekuur.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

  • Penningmeester van het Studiegenootschap voor Onderneming en Recht (S.G.O.R.)

Opleiding

  • Master Nederlands recht, met de specialisaties Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht, Rijksuniversiteit Groningen (2019)