Seminar 'Tegenstrijdig belang, belangenverstrengeling en good governance in de zorgsector'

29 februari 2024

Seminar 'Tegenstrijdig belang, belangenverstrengeling en good governance in de zorgsector'

Op 29 februari 2024 organiseren Wijn & Stael Advocaten en KAeP Notaris het seminar ‘Tegenstrijdig belang, belangenverstrengeling en good governance in de zorgsector’.

Wat kunt u verwachten?
Het voorkomen van enige vorm of schijn van belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang is van groot belang in de zorgsector, mede gelet op het feit dat er in de zorgsector veel publieke middelen omgaan. Er zijn echter veel situaties denkbaar waarbij een mogelijke belangenverstrengeling kan spelen, bijvoorbeeld indien een bestuurder of toezichthouder ook in privé (mede-)eigenaar is van het vastgoed dat wordt gebruikt door de zorginstelling of wanneer een bestuurder of toezichthouder namens verschillende entiteiten binnen hetzelfde concern moet optreden en de belangen van de verschillende entiteiten niet parallel lopen. Hoe signaleer je belangenverstrengeling tijdig en hoe los je een situatie van belangenverstrengeling op? En hoe zorg je dat het signaleren en adresseren van belangenverstrengeling goed in de governance van de zorginstelling is vastgelegd? 

Tijdens het seminar gaan wij niet alleen in op het wettelijk kader dat op het tegenstrijdig belang en belangenverstrengeling van toepassing is, maar ook op de verplichtingen die voortvloeien uit de Governancecode Zorg 2022 en de rechtspraak over dit onderwerp. Hierbij zullen wij praktische handvatten meegeven over hoe er met belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang moet worden omgegaan.

In break-out sessies worden praktijkvoorbeelden en dilemma’s besproken. In deze sessies is alle ruimte om uw eigen dilemma’s en voorbeelden te delen.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

  • Hoe zorg je dat kwesties van belangenverstrengeling tijdig worden gesignaleerd? 
  • Hoe creëer je een goede governance waarin bestuurders en toezichthouders mogelijke situaties van belangenverstrengeling met elkaar bespreken?
  • Welk belang moet prevaleren als je namens twee verschillende zorginstellingen optreedt (conflict van plichten)? 
  • Hoe kun je een situatie van belangenverstrengeling neutraliseren?
  • Vaststellen van de beloning voor toezichthouders.
  • Zelfevaluatie RvT en rol bestuurders.

Het programma

13.30 uur
 
Ontvangst
 
14.00 uurOpening
14.00 uur 

Tegenstrijdig belang en belangenverstrengeling in de zorgsector
Een bestuurder of commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de zorginstelling, zo stelt de wet. Deze regel staat ook wel bekend als de “onthoudingsregel”. 

  • Wanneer is er precies sprake van een tegenstrijdig belang? 
  • Is er alleen sprake van een tegenstrijdig belang als een bestuurder of commissaris een persoonlijk belang heeft dat niet parallel loopt met het belang van de zorginstelling of ook als een bestuurder of toezichthouder namens twee verschillende zorginstellingen moet handelen? 
  • Wanneer is er precies sprake van belangenverstrengeling en geldt de onthoudingsregel dan ook?

Larissa Peereboom-Bogers
Wijn & Stael Advocaten

14.30 uur

 
Cultuur en gedrag als onderdeel van good governance
Wet- en regelgeving alsmede maatschappelijke ontwikkelingen vragen erom dat je je als bestuurder en toezichthouder bewust moet zijn van de cultuur en het gedrag binnen je organisatie. Een pleidooi om dit onderwerp blijvend op de agenda te plaatsen.

Karen Anne Hüpler-Hebben
KAeP Notaris
 
Groepsdiscussies
15.15 uurGroepsdiscussie 1
15.35 uurGroepsdiscussie 2
15.55 uurGroepsdiscussie 3
  
16.15 uurTerugkoppeling en afsluiting
16.30 uurBorrel

 

Locatie
Leeuwenbergh
Servaasbolwerk 1a
3512 NK Utrecht

Neem deel aan ons seminar en kom alles te weten over tegenstrijdig belang, belangenverstrengeling en good governance in de zorgsector. Samen bouwen we aan een solide begrip van ethische verplichtingen en juridische kaders die essentieel zijn voor elke zorginstelling.

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden en ons uw stellingen of dillema’s voor de groepsdiscussies laten weten.

Deelname aan het seminar is gratis.

Betrokken advocaten

Meld u hier aan