Seminar Omgevingswet

08 juni 2023

Seminar Omgevingswet

Welke impact heeft de Omgevingswet voor u?
Dat vertellen wij u, samen met de specialisten van Wissing, graag tijdens het Omgevingswet seminar op 8 juni 2023. Tijdens dit seminar brengen wij de juridische én praktische gevolgen in kaart.


Inhoud programma en tijden
Shanna Derksen (Partner, Wijn & Stael) en Danielle Best (Projectleider / Planoloog, Wissing) behandelen de volgende onderwerpen.

12.00 - 13.00 uur
Ontvangst met Lunch

13.00 - 13.15 uur 
Opening & Inleiding
‘Filosofie van de dag’
Korte introductie van de doelen van de Omgevingswet

13.15 - 14.00 uur 
Het omgevingsplan

  • Wat is het omgevingsplan? 
  • Wat wordt in het omgevingsplan bepaald? 
  • Hoe beoordeel je na 1 januari 2024 of je in overeenstemming met omgevingsplan handelt? 
  • Welke regels moeten gemeenten opstellen voor 1 januari 2024?

14.00 - 14.45 uur
De omgevingsvergunning

  • Welke omgevingsvergunningen heb je nodig voor een bouwproject?
  • Wat is het verschil tussen een technische omgevingsvergunning voor bouwen en een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit?
  • De relevantie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

14.45 - 15.15 uur
Pauze

15.15 uur - 16.15 uur
De omgevingsprocedure

  • Participatie onder de omgevingswet.
  • Reguliere voorbereidingsprocedure.
  • Uitgebreide voorbereidingsprocedure.

16.15 - 17.00 uur
Casus Omgevingsplan
Aan de hand van een casus bespreken we stappen die doorlopen moeten worden bij een bouwproject onder de Omgevingswet.

17.00 - 18.00 uur
Afsluiting en borrel
Na afloop van het seminar is er tijdens de borrel  voldoende tijd en ruimte om met elkaar bij te praten of om vragen aan een van onze specialisten te stellen.

 

Locatie
Gasthuis Leeuwenbergh
Servaasbolwerk 1a
3512 NK Utrecht

Aanmelden
Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier*. Wij ontmoeten u graag tijdens ons seminar.

 

* Het seminar is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn bij overheidsorganen, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, inrichtingen en het bedrijfsleven (exclusief advocatenkantoren)  die te maken hebben met de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Betrokken advocaten

Aanmeldformulier Seminar Omgevingswet

Meer info over de Omgevingswet?

Lees meer
Meer info over de Omgevingswet?