Ontbijtsessie: Actualiteiten Huurrecht, de gevolgen van nieuwe regels voor verhuurders van woonruimte

05 oktober 2023

Ontbijtsessie: Actualiteiten Huurrecht, de gevolgen van nieuwe regels voor verhuurders van woonruimte

Tijdens deze ontbijtsessie geven wij u als verhuurder van woonruimte een update van de gevolgen die de nieuwe op handen zijnde en per 1 juli jl. ingevoerde nieuwe regels zullen hebben. Daarnaast bent u als verhuurder van woonruimte na het bijwonen van deze bijeenkomst op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie en de daaruit vloeiende risico‚Äôs die u loopt en de mogelijkheden die u heeft als het gaat om de inrichting van de huurprijs en servicekosten, huurprijsindexering en opzegging van de huurovereenkomst. 

We geven u tips over hoe u de huurovereenkomsten hierop zo goed mogelijk kunt inrichten. 

Programma

  • 07.45 uur: ontvangst
  • 08.00 uur: lezing met ontbijt
  • 09.30 uur: afsluiting

Tijdens een heerlijk ontbijt praten wij u als verhuurder van woonruimte bij over de laatste ontwikkelingen en gevolgen van invoering van de nieuwe regels!

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

Wet goed verhuurderschap

  • We bespreken de inhoud van de wet goed verhuurderschap (wat betekent de wet concreet voor verhuurders en huurders). 
  • Hoe moet de huurovereenkomst worden ingericht om aan de wet te kunnen voldoen?
  • Wat zijn de gevolgen van niet naleving van de wet door de verhuurder? Zowel handhaving door gemeente is mogelijk, als civiele procedures. Wat betekent dit concreet voor u als verhuurder?

Wet vaste huurcontracten
We bespreken wat de status is van deze wet en de belangrijkste wijzigingen voor de praktijk van huurovereenkomsten voor woonruimte voor bepaalde tijd; dus wat betekent de wet concreet voor verhuurders en huurders en welke mogelijkheden voor tijdelijke verhuur zijn er nog na invoering van deze wet? 

Wet betaalbare huur
We bespreken wat de status is van deze wet en kort de inhoud van de wet betaalbare huur; dus wat betekent de wet concreet voor verhuurders en huurders en welke gevolgen heeft deze wet voor de praktijk? 

Huurprijs en servicekosten

  • We bespreken de laatste jurisprudentie over de (on)mogelijkheid om kosten als servicekosten door te belasten.
  • We geven u tips hoe de huurprijs en de bijkomende kosten in de huurovereenkomst op te nemen zodat de door de huurder betaalde kosten niet achteraf teruggevorderd kunnen worden.
  • We gaan hierbij onder andere in op de doorbelasting van kosten van een WKO-installatie, van diensten geleverd door derden en kosten van roerende zaken, zoals meubilair. 

Geldigheid huurprijsindexeringsbedingen 
We bespreken de laatste jurisprudentie over de (on)geldigheid van diverse huurprijsindexeringsbedingen in het licht van de richtlijn oneerlijke bedingen

Opzeggingsmogelijkheden huurovereenkomst woonruimte
We bespreken de laatste jurisprudentie over de opzeggingsmogelijkheden voor woonruimte en frissen uw kennis over deze mogelijkheden met u op.

 

Doelgroep
Deze ontbijtsessie is bedoeld voor verhuurders van woonruimte, zoals zorginstellingen, woningcorporaties, woningbeleggers, woningontwikkelaars en gemeenten.

Locatie
De ontbijtsessie vindt plaats op ons kantoor in Utrecht (Maliesingel 20, 3581 BE).

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst is op dit moment niet meer mogelijk. Mocht u toch willen deelnemen, neemt u dan contact op met Jeroen Baak via j.baak@wijnenstael.nl.


Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Meer info over het huurrecht

Lees meer
Meer info over het huurrecht