Nieuws
06-04-2022

Noor Zetteler treedt af als voorzitter van INSOLAD. Henri Bentfort van Valkenburg neemt haar functie over.

Gisteren is tijdens de ALV van Vereniging van Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) bekend gemaakt dat Noor Zetteler afscheid neemt als voorzitter. Henri Bentfort van Valkenburg neemt haar functie over. Frederic Verhoeven neemt afscheid als secretaris. Esther Oppedijk van Veen heeft de rol van secretaris op zich genomen.

Noor (lid van het bestuur sinds 2016) was de afgelopen 2 jaar voorzitter van de vereniging. Zij was de eerste vrouwelijke voorzitter van het bestuur sinds de oprichting in 1991.

“Ik bedank het bestuur en de vereniging voor de fijne samenwerking en het door hen in mij gestelde vertrouwen. De afgelopen 2 jaar heb ik met veel plezier deze rol vervuld en ik kijk terug op een uitdagende maar bovenal hele leuke periode. Ik wens Henri en de overige bestuursleden heel veel plezier en succes toe”.

INSOLAD is een specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten en heeft ruim 700 leden, aspirant-leden en fellows. Zij behartigt de belangen van haar leden door gesprekspartner te zijn van andere belangrijke partijen in de insolventiepraktijk, zoals de wetgever, de rechterlijke macht, financiële instellingen en de belastingdienst. Daarnaast onderhoudt INSOLAD contact met Europese en internationale verenigingen met een vergelijkbare doelstelling.