Nieuws
17-10-2022

Invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uitgesteld naar 1 juli 2023.

Minister Hugo de Jonge heeft middels een brief aan de Eerste kamer bekend gemaakt dat hij het niet verantwoord vindt om de Omgevingswet per 1 januari 2023 in te laten gaan. Volgens De Jonge is er meer tijd nodig om te oefenen en het ICT-systeem te testen. Hiermee schuift de invoering van de Wkb, die aan de omgevingswet gekoppeld is, ook automatisch op naar 1 juli 2023.

Met de invoering van de nieuwe wet worden 26 wetten en ruim 100 regels, onder meer op het gebied van geluid, bodem en milieu, samengevoegd en vereenvoudigd. Hiermee moet het in de toekomst makkelijker worden om bouwprojecten te starten. Het geldt als een van de grootste wetgevingsprojecten in de geschiedenis.

Wilt uw weten wat dit voor u als projectontwikkelaar, bedrijf, overheidsorgaan, inrichting of woningbouwcorporatie betekent? Hoe u zich het beste kunt voorbereiden op de ontwikkelingen en veranderingen die de invoering van de omgevingswet met zich mee brengt? Neem dan een kijkje op onze speciale Omgevingswetpagina of neem contact op met één van onze Omgevingswetdeskundigen.