Nieuws
25-03-2021

Tijdelijke maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

Op 23 maart 2021 is de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet heeft onder meer als doel huurders van woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs te beschermen tegen hoge huurstijgingen om zo de betaalbaarheid van deze huurwoningen te waarborgen.

Deze nieuwe wet bepaalt dat de huren in de geliberaliseerde sector de komende drie jaar met maximaal het niveau van de inflatie plus 1 procent (zijnde 2,4 procent) mogen stijgen. Ingrijpend is dat deze wet zowel geldt voor bestaande als voor nieuwe huurovereenkomsten. Verhuurders van geliberaliseerde woonruimte mogen na het inwerkingtreden van deze wet gedurende drie jaar de huurprijzen dus alleen nog maar verhogen met de inflatie plus 1 procent, ook als ze in bestaande huurovereenkomsten een hoger indexeringspercentage hebben afgesproken. Die afspraak geldt dan niet meer (is nietig).

Naast de beperkte huurstijging regelt de nieuwe wet dat huurders in de geliberaliseerde sector bij geschillen over huurverhogingen met hun verhuurder straks ook een procedure kunnen starten bij de Huurcommissie. Tot nu toe kunnen met betrekking tot dit onderwerp alleen huurders die een sociale woning huren een procedure starten bij de Huurcommissie.

De nieuwe wet treedt op 1 mei 2021 in werking.