Nieuws
27-09-2021

Mogelijk gefaseerde inwerkingtreding Wkb

Op 22 februari 2021 is het (derde en meest recente) ontwerpbesluit kwaliteitsborging aan de Eerste Kamer is toegezonden. De Eerste Kamer heeft zorgen geuit over de inwerkingtreding van de Wkb, met name over het aantal beschikbare kwaliteitsborgers bij invoering van de Wkb. In reactie op deze zorgen heeft demissionair minister Ollongren (brief van 23 juni) aangegeven dat zij met de VNG de mogelijkheid heeft besproken om gevolgklasse 1 (eenvoudige bouwwerken) tijdelijk te beperken. In het ontwerpbesluit wordt de mogelijkheid ‘ingebouwd’ om verbouwprojecten indien noodzakelijk pas op een later moment mee te nemen onder de Wkb. Uit de brief blijkt dat het een tijdelijke maatregel betreft (er wordt gesproken over een periode van 6 maanden) die er voor zorgt dat bij invoering minder kwaliteitsborgers nodig zijn.

Uit de brief blijkt overigens dat minister Ollongren de gefaseerde invoering ziet als 'terugvaloptie'. Zij spreekt in haar brief namelijk haar vertrouwen uit dat "de gezamenlijke inspanning van gemeenten, aannemers, kwaliteitsborgers en overige betrokkenen ertoe zal leiden dat sprake is van voldoende kwaliteitsborgers en kwaliteitsborging tegen acceptabele kosten op het moment van invoeren van de Wkb.", en de gefaseerde inwerkingtreding waarschijnlijk niet nodig zal zijn.

Uiterlijk een half jaar voor de inwerkingtreding van de Wkb zal bekend worden gemaakt of van de mogelijkheid tot gefaseerde invoering van de Wkb gebruik zal worden gemaakt.

Heeft u vragen over de Omgevingswet of over de Wkb? Op onze expertisepagina’s "Omgevingswet" en "Wet kwaliteitsborging voor het bouwen" treft u een overzicht aan van vragen en antwoorden over belangrijke onderwerpen van de Omgevingswet en de Wkb. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met één van onze vastgoedadvocaten.