Nieuws
25-03-2021

Geluidseisen voor warmtepompen en airco’s aangescherpt vanaf 1 april

In het Bouwbesluit 2012 worden vanaf 1 april a.s. nieuwe geluidseisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking. Deze installaties mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de buren. In de Regeling Bouwbesluit 2012 is opgenomen hoe het geluidsniveau van de installaties bepaald moet worden. Deze bepalingsmethode is een geluidsmeting op locatie. De geluidmetingsmetingen moeten worden uitgevoerd bij maximale bedrijfstoestanden uitgaande van het beoogde gebruik van de installatie in de praktijk. Op basis van akoestische berekeningen kan echter vooraf aannemelijk worden gemaakt of wordt voldaan aan de geluidseis. Voor deze berekeningen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een rekentool laten opstellen. Indien de warmtepomp of airco niet voldoet aan de geluidseis, moeten aanvullende maatregelen worden getroffen, zoals een omkasting of andere akoestische maatregelen waarmee de buitenunit kan worden ingepast. Het indienen van plannen met luchtwarmtepomp- of airco buitenunits in de tuin of op het dak kan daardoor vertraging oplopen.

Lees hier het volledige nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid.

Meer weten? Neem dan contact op met Shanna Derksen of Heidi Dekker.