Nieuws
27-05-2021

Beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen verplaatst

Vandaag werd bekend dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) met een half jaar wordt verplaatst naar 1 juli 2022. In haar brief van 27 mei 2021 beschrijft demissionair minister Ollongren dat dit uitstel noodzakelijk is voor een verantwoorde inwerkingtreding van beide wetten.

Om de beoogde nieuwe datum van 1 juli 2022 te halen is het nog wel noodzakelijk dat de laatste minimale functionaliteiten van de landelijke voorziening van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) die nodig zijn voor inwerkingtreding uiterlijk oktober 2021 gereed zijn en werken. Daarnaast moeten ook softwareleveranciers hun software aanpassen en bevoegd gezagen zich aansluiten. De minister houdt ten aanzien van de nieuwe inwerkingtredingsdatum dus nog wel een slag om de arm en zegt de komende maanden een vinger aan de pols te zullen houden, enerzijds om te bezien of de voortgang wordt gemaakt zoals die nu is beoogd en anderzijds om te bezien of de inwerkingtreding tijdens de zomerperiode leidt tot knelpunten die verdere beheersmaatregelen behoeven. De verwachting is immers dat er vlak voor de datum van inwerkingtreding nog veel omgevingsvergunningen zullen worden aangevraagd die nog conform het oude stelsel worden afgehandeld, waarbij in veel gevallen door de bevoegd gezagen binnen acht weken moeten beslist.

Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer zullen nog met de nieuwe datum van inwerkingtreding moeten instemmen. Na deze zomer zal de minister hiervoor een nieuw ontwerpbesluit bij beide Kamers voorhangen.

Heeft u vragen over de Omgevingswet of over de Wkb? Op onze expertisepagina’s “Omgevingswet” en “Wet kwaliteitsborging voor het bouwen” treft u een overzicht aan van vragen en antwoorden over belangrijke onderwerpen van de Omgevingswet en de Wkb. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met één van onze vastgoedadvocaten.