Nieuws
02-12-2020

Yarden mocht pakketpolissen eenzijdig aanpassen

Op 26 augustus 2020 en 5 oktober 2020 heeft de Geschillencommissie van het Kifid geoordeeld dat Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. eenzijdig 390.000 naturapakketpolissen mocht aanpassen. Volgens de Geschillencommissie hoeft Yarden de eenzijdig doorgevoerde wijziging van de pakketpolissen niet ongedaan te maken. Anders dan de Geschillencommissie oordeelde de kantonrechter van de rechtbank te Almere op 11 september 2020 dat Yarden geen beroep mocht doen op de en bloc-bepaling. Deze uitspraak van 11 september 2020 van de kantonrechter te Almere is bij arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden van 1 december 2020 zowel op inhoudelijke als op formele gronden vernietigd. Deze uitspraken zijn naar verwachting van groot belang voor de gehele verzekeringsbranche.

In deze vier richtinggevende uitspraken hebben de Geschillencommissie en het hof beoordeeld of Yarden in juli 2019 de en bloc-bepaling in haar polisvoorwaarden mocht inroepen. Gevolg daarvan was dat kostenstijgingen van het verzekerde pakket vanaf 1 januari 2020 in beginsel niet meer door Yarden zouden worden gedragen, maar door de (nabestaanden van) naturapakketpolishouders. Een verzekeraar mag slechts onder uitzonderlijke omstandigheden gebruik maken van een eenzijdige wijzigingsbevoegdheid. Naar het oordeel van de Geschillencommissie en het hof Arnhem-Leeuwarden heeft Yarden voldoende aannemelijk gemaakt dat de beperking van rechten van de polishouders van de natura-uitvaartverzekeringen noodzakelijk was. Onder deze omstandigheden was het inroepen van de maatregel door Yarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar, aldus de Geschillencommissie en het hof. De Geschillencommissie heeft aangekondigd aan deze lijn te zullen vasthouden bij de behandeling van vergelijkbare klachten tegen Yarden. Zie voor meer achtergrondinformatie het artikel in het fd. Yarden werd in deze procedure bijgestaan door Koen Rutten, Xander van Leeuwen, Maarten Mussche, Jan van Maanen en Lotte Smelik.

2 december 2020