Nieuws
05-10-2020

Voorwaarden en wijzigingen NOW 3.0 en Tozo 3

De NOW 3.0 en de Tozo 3 zijn met ingang van 1 oktober 2020 met negen maanden verlengd. Bedrijven en ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus worden nog eens 9 maanden gesteund door de overheid. Deze regelingen maken onderdeel uit van een breder steun- en herstelpakket.

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen van de NOW 3.0 en Tozo 3. Kijk voor uitgebreidere informatie op onze Coronacrisis FAQ pagina.

NOW 3.0
De steun van NOW 3.0 is opgedeeld in drie tijdvakken van drie maanden waarin de regeling stapsgewijs wordt afgebouwd en aangescherpt. Het eerste tijdvak loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020, het tweede tijdvak van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Een aanvraag voor het eerste tijdvak kan vanaf 16 november 2020 worden gedaan.

Voorwaarde voor het eerste tijdvak is, gelijk aan NOW 1.0 en NOW 2.0, een terugval in de omzet van 20%. Vanaf het tweede tijdvak is de NOW toegankelijk voor bedrijven die 30% of meer omzetverlies lijden om de steun beter te kunnen richten op bedrijven door zwaar getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus.

Het vergoedingspercentage van 90% onder de NOW 1.0 en 2.0 wordt in het eerste tijdvak verlaagd naar 80%. In het tweede tijdvak ontvangt de werkgever 70% subsidie en in het derde tijdvak nog maar 60%.

Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie. De ontslagboete komt daarmee te vervallen.

De vaststelling van de subsidie vindt na afloop van de drie tijdvakken plaats, vanaf de zomer van 2021. Gelijk aan de NOW 1.0 en 2.0 ontvangt de werkgever een voorschot van 80% van het subsidiebedrag.

Tozo 3 (voor zelfstandigen)
De Tozo 3 voorziet net als de Tozo 1 en 2 in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en in de mogelijkheid een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Na 1 oktober 2020 kan Tozo 3 bij de eigen woongemeente worden aangevraagd. De Tozo 2 wordt niet automatisch verlengd.

In aanvulling op de partnerinkomenstoets van Tozo 2 wordt in de Tozo 3 een beperkte vermogenstoets in de vorm van een toets op beschikbare geldmiddelen ingevoerd. Ondernemers die meer dan EUR 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen hebben, komen niet in aanmerking voor Tozo 3. Met betrekking tot de verstrekking van een lening bedrijfskapitaal treden geen wijzigingen op ten opzichte van Tozo 2.

Per 1 januari 2021 zal het kabinet zelfstandigen ondersteunen bij de voorbereiding op een nieuwe toekomst. Er komen middelen beschikbaar om zelfstandigen coaching, advies en bij- of omscholing aan te bieden.

Na afloop van de Tozo, vanaf 1 juli 2021, is het reguliere bijstandsregime voor zelfstandig ondernemers, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) weer van toepassing.