Nieuws
25-05-2020

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

25 mei 2020.

De Omgevingswet zal naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treden. Dit betekent dat overheden en marktpartijen nog ruim een 1,5 jaar de tijd hebben om projecten van de grond te krijgen voordat de Omgevingswet haar intrede doet. 1 januari 2022 lijkt nog ver weg, maar de ervaring leert dat het verkrijgen van de benodigde planologische besluiten veel tijd in beslag neemt. Hoe komt u tot een bestemmingsplanwijziging en vergunning vóór de inwerkingtreding zonder grote kans op vertraging?

Speciaal stappenplan
Wij hebben een speciaal stappenplan ontwikkeld. Hiermee zorgt u dat projecten nog onder het huidige recht mogelijk kunnen worden gemaakt. Check het stappenplan en zorg ervoor dat tijdig aanvang wordt gemaakt met stap 1. Dit stappenplan kunt u hier downloaden.

Kans op vertraging
De Omgevingswet zal vrijwel alle wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving wijzigen. Na inwerkingtreding komt er veel af op marktpartijen en overheden. Hoewel de Omgevingswet beoogt projecten sneller en beter van de grond krijgen, verwachten wij dat projecten die niet zijn toegestaan op grond het omgevingsplan (de opvolger van het huidige bestemmingsplan) na inwerkingtreding behoorlijke vertraging zullen oplopen. Waarom?

  • Het wiel moet opnieuw worden uitgevonden. Er geldt een nieuw beoordelingskader, er zijn nieuwe procedurele eisen en er dient rekening te worden gehouden met de doelen van de Omgevingswet.
  • De vereiste integrale aanpak leidt ertoe dat bij een afwijking van het omgevingsplan alle aspecten van de fysieke leefomgeving betrokken moeten worden.
  • Mogelijk dat het bevoegd gezag pas instemt met een afwijking van het omgevingsplan op het moment dat er over bepaalde aspecten van de fysieke leefomgeving beleid of een visie is vastgesteld.
  • Bij afwijking van het omgevingsplan kan participatie verplicht worden gesteld. Afhankelijk van de voorgeschreven vorm van participatie kan dit vertraging veroorzaken.
  • De vraag is of overheden over voldoende capaciteit beschikken om projecten snel en voortvarend op te pakken na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Begin vandaag nog
Kortom: er bestaat een groot risico op vertraging! Om dit risico te voorkomen, kan met het stappenplan worden aangestuurd op een bestemmingsplanwijziging of een omgevingsvergunning (voor het afwijken van het bestemmingsplan) op grond van het huidige recht.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet. Wijn & Stael Advocaten heeft een team van specialisten samengesteld. Zij kunnen u adviseren of begeleiden én snel stappen zetten als uw zaak daarom vraagt.