Nieuws
05-03-2017

Wijn & Stael hoofdsponsor Rechtswinkel Utrecht

De Rechtswinkel Utrecht en Wijn & Stael Advocaten gaan in 2017 samenwerken. Als hoofdsponsor van de Rechtswinkel Utrecht heeft Wijn & Stael begin maart een seminar arbeidsrecht verzorgd voor alle rechtswinkeliers. Dit seminar werd erg goed en enthousiast ontvangen.

Daarnaast begeleidt Wijn & Stael gedurende dit jaar de procescommissie van de Rechtswinkel. De procescommissie komt eens in de twee weken samen. In de vergadering van de procescommissie worden zaken besproken waarbij een bezwaarschrift ingediend moet worden of waarbij een rechtswinkelier bij de kantonrechter gaat procederen. De procescommissie kan op de rechtsgebieden arbeidsrecht, vastgoed, bestuursrecht en aansprakelijkheidsrecht advies bij Wijn & Stael inwinnen. In juni woont de procescommissie een cursus beslaglegging (gegeven door Wijn & Stael) bij.