L.J.F.H. Reijrink-Walstock

Lieveke

HR Manager

Lieveke Reijrink-Walstock werkt sinds 2012 als HR-manager bij Wijn & Stael. Ze is eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van alle personeelsgerelateerde zaken zoals werving- en selectieprocessen, beoordelingsstructuren, beloningsbeleid en de ontwikkeling van de medewerkers. Ook speelt Lieveke een adviserende rol bij sollicitatieprocedures.

Mensgericht met oog voor het organisatiebelang
Lieveke is een energiek en voortvarend persoon, die voor de organisatie en de medewerkers het beste wil bereiken. “Ik geloof dat als mensen plezier hebben in hun werk, zij ook beter presteren. Ik zet me er dan ook graag voor in om een plezierige werksfeer te creëren. Daarbij stimuleer ik de onderlinge samenwerking, omdat ik ervan overtuigd ben dat je samen meer bereikt dan individueel. Ik maak gemakkelijk verbinding met mensen en kan me goed in anderen verplaatsen.”

Juridisch geschoolde probleemoplosser
Dankzij haar juridische achtergrond zorgt Lieveke ervoor dat alles wat binnen Wijn & Stael gebeurt, voldoet aan de geldende regelgeving. Zijn er issues, dan doorgrondt ze die snel en brengt ze de partijen succesvol tot elkaar. Ze is gemakkelijk aanspreekbaar en communiceert helder, respectvol en transparant. Bovendien weet ze altijd het overzicht te houden.

Ons management

filter: