Mr. E.F. Verheul

Emil

Wetenschappelijk medewerker

Emil Verheul werkt sinds 2019 als wetenschappelijk medewerker bij Wijn & Stael. Hij ondersteunt de advocaten van de sectie Cassatie met het analyseren van zaken en het schrijven van processtukken. Deze zaken bestrijken een grote verscheidenheid aan rechtsgebieden, waarbij de nadruk ligt op het insolventie- en zekerhedenrecht.

Wetenschappelijk en creatief
Emil wordt enthousiast van rechtsvragen waarop nog geen duidelijk antwoord bestaat. Deze dagen hem uit om creatief te denken, vergelijkingen te maken met andere zaken of te kijken hoe in andere rechtstelsels met die vragen wordt omgegaan. “Cassatiezaken zijn vrijwel altijd uitdagende puzzels, zowel wat betreft de inhoudelijke rechtsvragen als wat betreft de cassatietechniek. Ik houd ervan om die puzzels op te lossen, met name als er veel op het spel staat. Daarbij gebruik ik mijn wetenschappelijke insteek, mijn creativiteit en strategisch inzicht.”

Hoogstaande publicaties
Emil is cum laude gepromoveerd op een proefschrift over het eigendomsvoorbehoud. Hij publiceert over uiteenlopende onderwerpen en won in 2017 de publicatieprijs van de Vereniging voor Burgerlijk Recht voor een publicatie over contractsoverneming.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Universitair docent privaatrecht, Rijksuniversiteit Groningen
  • Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
  • Redactiemedewerker Tijdschrift voor Insolventierecht

OPLEIDING

  • Promotie ‘Eigendomsvoorbehoud’, Rijksuniversiteit Groningen (2018, cum laude)
  • Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen (2014)
  • Bachelor Duitse Taal & Cultuur, Rijksuniversiteit Groningen (2012)

CASES

  • Bekijk de cases van de sectie Cassatie

Our staff members

filter: