Mr. E.F. Verheul

Emil

Wetenschappelijk medewerker

Emil ondersteunt als wetenschappelijk medewerker het Cassatieteam van Wijn & Stael Advocaten. Hij is gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van zekerheden en insolventie. Vanwege zijn wetenschappelijke achtergrond en scherpe analytisch vermogen is hij in staat snel door te dringen tot de kern van een probleem, nieuwe verbanden te leggen en tot originele oplossingen te komen.

Emil is universitair docent privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht en redactiemedewerker van het Tijdschrift voor Insolventierecht. Hij publiceert over uiteenlopende onderwerpen. In 2018 promoveerde hij cum laude op een proefschrift over het eigendomsvoorbehoud en won hij de Publicatieprijs van de Vereniging voor Burgerlijk Recht voor een artikel over de overgang van wilsrechten bij contractsoverneming.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Universitair docent privaatrecht, Rijksuniversiteit Groningen
  • Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
  • Redactiemedewerker Tijdschrift voor Insolventierecht

OPLEIDING

  • Promotie ‘Eigendomsvoorbehoud’, Rijksuniversiteit Groningen (2018)
  • Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen (2014)
  • Bachelor Duitse Taal & Cultuur, Rijksuniversiteit Groningen (2012)

Our staff members

filter: