Mr. dr. J.C. van Eijk-Graveland

Hannah

Wetenschappelijk medewerker

Hannah van Eijk-Graveland werkt sinds januari 2020 als wetenschappelijk medewerker bij Wijn & Stael. Ze is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, commerciële contracten en insolventierecht. Op deze rechtsgebieden ondersteunt ze de adviserings- en procespraktijk met wetenschappelijke onderbouwde adviezen.

Wetenschappelijke expertise voor complexe vraagstukken
Hannah is een betrokken jurist met een brede expertise en een sterk analytisch vermogen. Ze is gepromoveerd op het terrein van het verzekeringsrecht en heeft jarenlange ervaring in de wetenschap en het onderwijs in de genoemde rechtsgebieden. Die ervaring gebruikt ze om bij te dragen aan goed doordachte, excellente oplossingen voor complexe juridische vraagstukken. Daarbij wordt ze gedreven door een groot rechtvaardigheidsgevoel: “Ik vind het belangrijk dat het recht functioneert zoals het is bedoeld, namelijk om recht te doen.”

Universitair docent en onderzoeker
Naast haar werk voor Wijn & Stael is Hannah universitair docent bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht. Daar doceert ze ondernemingsrechtelijke en handelsrechtelijke vakken. Ook verricht ze wetenschappelijk onderzoek op de genoemde rechtsgebieden en publiceert ze daar regelmatig over.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

 • Universitair Docent, Molengraaff Instituut, Universiteit Utrecht
 • Projectleider Masterclass Notariaat, Universiteit Utrecht
 • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Midden-Nederland
 • Lid Raad van Toezicht Christelijke Hogeschool Ede
 • Lid Raad van Toezicht Christelijke College Groevenbeek Ermelo
 • Secretaris Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice Ermelo

OPLEIDING

 • Promotie ‘Verzekerbaarheid van opzet in het schadeverzekeringsrecht’, Universiteit Leiden (1999)
 • Doctoraal Nederlands recht, Universiteit Utrecht (1990)

CASES

 • Hannah adviseerde in een tuchtrechtelijke en civielrechtelijke procedure tegen een advocaat, die werd bijgestaan door Wijn & Stael. Het advies betrof de vraag of er wel een oorzakelijk verband was tussen de ontstane schade en de aansprakelijkheid die door de wederpartij gesteld was.
 • Ook adviseerde ze in een zaak over de uitleg van een collectieve arbeidsovereenkomst. De vraag daarin was of afgeweken kon worden van het wettelijk bepaalde afspiegelingsbeginsel. Het advies van Hannah betrof de civielrechtelijke onderbouwing van de stelling van de cliënt.
 • Daarnaast adviseerde Hannah een bank over diens positie als gevolg van mogelijke zekerheden in een faillissement van cliënten.

Our staff members

filter: