G.B. Brugman

Gino

Faillissementsmedewerker

Gino Brugman werkt sinds 2019 bij Wijn & Stael. Als faillissementsmedewerker ondersteunt hij curatoren bij de algehele afwikkeling van faillissementen. Daarmee draagt hij eraan bij dat elk faillissement, in het belang van de gezamenlijke schuldeisers, op een doelmatige en efficiënte manier wordt afgewikkeld. Daarbij gaat het niet alleen om het realiseren van zo veel mogelijk boedelactief, maar spelen ook andere, maatschappelijke aspecten een rol.

Oog voor alle feiten
Gino is een rustige, leergierige medewerker. In elke zaak spant hij zich in om – met inachtneming van de belangen van de boedel – zo veel mogelijk feiten boven tafel te krijgen. Deze vormen voor hem de basis voor een goede faillissementsafwikkeling. Daarnaast bewaart hij het overzicht over alle lopende zaken, zodat hij de curatoren direct kan assisteren bij de ontwikkelingen die zich voordoen.

Brede achtergrond
Gino heeft een achtergrond in finance, legal en management. Daardoor kan hij curatoren op veel vlakken ondersteunen. “Ik zie het als een uitdaging om de vertaalslag te maken tussen de verschillende disciplines. In de faillissementspraktijk levert dat in mijn ogen veel toegevoegde waarde op.”

OPLEIDING

  • Master of Business Administration, NTI University of applied sciences (2016)
  • Juridisch bedrijfsadviseur A, Nederlandse Associatie praktijkexamens (2012)
  • Management, Economie en Rechten, LOI-Hogeschool (2011)
  • Moderne Bedrijfsadministratie, Nederlandse Associatie praktijkexamens (2012)
  • Nima Marketing A (2010)
  • Nima Communicatie A (2009)

Our staff members

filter: