Ondernemingsrecht bij Wijn & Stael
Bij het goed functioneren van een onderneming spelen vele zaken een rol. Denk aan de juridische inrichting van de onderneming, de corporate governance en de samenwerking en omgang tussen de aandeelhouders, commissarissen, bestuurders en overige betrokkenen. Wilt u deze zaken juridisch goed vastleggen? Of loopt u tegen problemen of geschillen aan? Neem dan contact op met de ondernemingsrechtadvocaten van Wijn & Stael. Zij staan u bij op elk moment dat uw onderneming dat nodig heeft.

Betrouwbare sparringpartners voor uw onderneming
Wat de advocaten ondernemingsrecht van Wijn & Stael kenmerkt, is hun intrinsieke interesse in wat er in uw onderneming speelt. Legt u een vraag aan hen voor, dan weten zij snel tot de kern door te dringen en komen zij met een oplossing op maat. Ze geven u gevraagd en ongevraagd advies en durven een duidelijk standpunt in te nemen. Daardoor weet u precies waar u aan toe bent en kunt u gefundeerde beslissingen nemen.

Van aandeelhoudersovereenkomst tot corporate governance
De ondernemingsrechtadvocaten van Wijn & Stael zijn specialist in het uitonderhandelen, beoordelen en aanpassen van uiteenlopende ondernemingsrechtelijke overeenkomsten. Ook kunnen zij u volledig ontzorgen bij het opstellen en aanpassen van statuten. Daarnaast helpen onze advocaten u graag om uw corporate governance vorm te geven en te voldoen aan de steeds strengere regelgeving op dit gebied. Dreigt er een geschil, dan slaan ze een brug tussen de verschillende belangen. Lukt dat niet, dan schromen zij niet om in een gerechtelijke procedure bij de rechtbank, het hof of de Ondernemingskamer een goede oplossing voor u af te dwingen.

Voor alle facetten van het ondernemingsrecht
Het ondernemingsrecht is een breed rechtsgebied, met raakvlakken met onder andere corporate litigation, contractenrecht, arbeidsrecht en M&A. Onze ondernemingsrechtspecialisten kunnen u onder andere adviseren over:

  • aandeelhouders-, participatie- en samenwerkingsovereenkomsten
  • het oprichten en structureren van vennootschappen
  • het begeleiden van aandeelhoudersvergaderingen
  • het oplossen van geschillen met en tussen aandeelhouders, bestuurders en/of commissarissen
  • geschillen met investeerders
  • vraagstukken rond corporate governance en compliance
  • bestuurdersaansprakelijkheid

Lees meer over de cases die onze ondernemingsrechtadvocaten hebben behandeld.

Geïnteresseerd?
Maak hieronder kennis met onze advocaten ondernemingsrecht en neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Cases Ondernemingsrecht

Cases Ondernemingsrecht

Lees meer