De juiste bedrijfsfinanciering vinden is een uitdaging voor veel grote en kleine ondernemingen. Is de geldverstrekker eenmaal gevonden, dan is het voor zowel bedrijven als financiers van groot belang dat de financiering juist wordt vastgelegd, dat de voorwaarden passend zijn en dat de zekerheden goed worden gevestigd. De advocaten van Wijn & Stael staan zowel financiële instellingen als ondernemingen bij in het opstellen van de financiering- en zekerhedendocumentatie, het herstructureren van een bestaande financiering, en het vestigen en uitwinnen van zekerheden.

U kunt ook rekenen op onze hulp bij procedures voor de beëindiging van financieringen en lease-overeenkomsten. En bij de uitwinning van zekerheden. Niet alleen bij rechtbank en hof, maar ook in cassatie bij de Hoge Raad.

Wijn & Stael Advocaten is lid van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen.

Publicaties over Financiering, zekerheden en leasing

In de schulden door een leaseovereenkomst?

Vanaf 2019 moeten verplichtingen uit een leaseovereenkomst in de balans worden verwerkt van ondernemingen die de International Financial Reporting Standards toepassen in hun financiële verslaggeving. ...

Lees meer

Kabinet kondigt wetsvoorstel aan voor het afschaffen van verpandingsverboden

In de rechtspraak verschijnt met enige regelmaat een uitspraak over verpandingsverboden; de vraag of een vordering al dan niet kan worden verpand houdt de juridische praktijk flink bezig. Daar zou in ...

Lees meer

Wanneer is een financier verplicht tot het verstrekken van aanvullende financiering?

Op 15 augustus 2017 heeft het hof Den Haag een relevant arrest gewezen voor de financieringspraktijk. In dit arrest stond de vraag centraal of en, zo ja, wanneer een bank gehouden is aanvullende finan...

Lees meer

Leasekroniek

De leasebranche is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Het begrip ‘lease’ kent de Nederlandse wet echter niet. De verschillende leaseconstructies zijn daarom vormgegeven aan de hand van mogelijkh...

Lees meer

Processuele aspecten van de procedure tot faillietverklaring Deel II

Onze cassatieadvocaten Thijs van Zanten en Ida Lintel maakten een tour d’horizon door de procedure tot faillietverklaring met al haar eigenaardigheden. Onlangs verscheen het tweede deel van hun artike...

Lees meer

Bankgarantie

De bankgarantie vervult een belangrijke rol in het handelsverkeer als zekerheidsdocument. Indien partijen een overeenkomst aangaan, kan de ene partij (“debiteur”) tot zekerheid van de nakoming van zij...

Lees meer

Stille verpanding in rekening-courant

Noor Zetteler, Willem Jan van Andel en Remco Vermaire schreven een bijdrage voor de bundel Bancaire zekerheid: liber amicorum Mr. J.H.S.G.K. Timmermans, Kluwer 2010, p. 7-23, waarin wordt ingegaan op ...

Lees meer

Butterman q.q./Rabobank

De zaak Butterman q.q./Rabobank: opzegging van de kredietovereenkomst, schijn van kredietwaardigheid en de Peeters/Gatzen-vorderingE.L. Zetteler in FIP nr. 1, februari 2009, p. 1712-02-2009...

Lees meer