Commercial Litigation is het procederen en adviseren over geschillen op het gebied van een contractuele relatie tussen professionele partijen. Er kunnen geschillen ontstaan tussen verschillende vennootschappen onderling in het kader van een tekortkoming of wanprestatie onder een (handels)contract, de uitleg van algemene voorwaarden of bijvoorbeeld afgebroken onderhandelingen. In die situaties kunnen onze advocaten van Commercial Litigation u van dienst zijn. Ook kunnen wij u bijstaan in de bescherming van verhaalsmogelijkheden door middel van het leggen van executoriaal of conservatoir beslag, het uitvoeren van incassomaatregelen of het executeren van vonnissen. Wij adviseren en procederen op het gebied van commerciële geschillen, om deze geschillen te voorkomen, op te lossen of – indien het niet anders kan – uit te procederen.

Waarvoor kan men bij W&S op het gebied van Commercial Litigation onder andere terecht?
Voor advies over en het procederen ten aanzien van:

 • wanprestatie en onrechtmatig handelen of nalaten
 • schadeclaims
 • aansprakelijkheid bij afgebroken onderhandelingen
 • overnamegeschillen
 • garantieclaims
 • arbitrage en bindend advies
 • beslaglegging
 • ontbinding, opschorting of opzegging van een overeenkomst
 • algemene voorwaarden
 • executiegeschillen
 • incassoprocedures
 • nakoming van overeenkomsten
 • bijzondere overeenkomsten, zoals distributie, agentuur, franchise en aanneming van werk

Meer weten?
Maak hieronder kennis met onze advocaten en neem contact op voor een afspraak of meer informatie.