Ze vormen de kern van elke onderneming: commerciële contracten. Wilt u een commercieel contract opstellen, beëindigen of erover onderhandelen? Dan kunt u maar beter een team van specialisten hebben klaarstaan om u daarbij te begeleiden.
De advocaten van Wijn & Stael denken graag met u mee over wat er geregeld moet worden voor een goede samenwerking tussen ondernemingen. En we leggen dat waterdicht vast in een schriftelijke overeenkomst. 

Onze specialisten in contractenrecht ondersteunen u met veel juridische expertise en ervaring bij het opstellen van en procederen over allerlei (internationale) contracten, zoals:

  • intentieverklaringen
  • geheimhoudingsverklaringen
  • distributie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten
  • (langdurige) koop- en leveringscontracten
  • algemene voorwaarden
  • Service Level Agreements (SLA’s) 
  • etc.

Publicaties over Commercieel contractenrecht

Nieuwe maximale betaaltermijn bij handelscontract

Nieuwe wetgeving In handelscontracten tussen een grote schuldenaar en een kleine of middelgrote schuldeiser geldt vanaf 1 juli 2017 een maximale betaaltermijn van 60 dagen. Indien toch een langere bet...

Lees meer

Nuancering aansprakelijkheid franchisegever

Met een arrest van 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad meer helderheid geschapen over de vraag wanneer een franchisegever onrechtmatig handelt door het verstrekken van een onjuiste prognose aan een be...

Lees meer

De voortdurende verbintenis

In ons contractenrecht is een voortdurende verbintenis een bijzonder geval: niet nakoming van een dergelijke verbintenis maakt ontbinding van een overeenkomst mogelijk zonder dat verzuim is vereist. D...

Lees meer

Forever and ever?

Het komt voor dat twee (handels)partijen een overeenkomst aangaan voor een onbepaalde duur, zonder dat ze daarin een mogelijkheid tot opzegging opnemen. Zijn deze partijen tot in de eeuwigheid aan elk...

Lees meer

Dankzij inzet cliënt Wijn & Stael verlaagt Eneco landelijke afsluitkosten

Dankzij de inzet van onze cliënt Bart van den Heuvel heeft Eneco landelijk de kosten voor het afsluiten van stadsverwarming fors verlaagd. Andrea van den Heuvel en Koen Rutten stonden Bart van den Heu...

Lees meer

Boetebeding in franchiseovereenkomst

De afspraken tussen franchisenemer en franchisegever worden doorgaans schriftelijk vastgelegd, zodat voor beiden duidelijk is wat hun rechten en verplichtingen zijn. Uiteraard ga je er vervolgens vanu...

Lees meer

Nederlandse Franchise Code

Gedragsnormen over de omgang tussen franchisenemers en franchisegevers De Nederlandse Franchise Code (“NFC”) is een feit. Op 17 februari 2016 presenteerde de schrijfcommissie de NFC aan de minister. ...

Lees meer

Incassokosten in B2B-relatie

Twee relevante aspecten in uitspraak Hoge Raad incassokosten ondernemers Op 10 juli 2015 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan waarin twee voor ondernemers relevante aspecten aan bod zijn gekomen m...

Lees meer

Algemene voorwaarden

Ondernemingen die werken met algemene voorwaarden dienen hun contractspartij op de juiste wijze te informeren over de inhoud van de toepasselijke algemene voorwaarden. Als een onderneming – de ‘gebrui...

Lees meer