Overweegt u een cassatieberoep of heeft uw wederpartij daartoe besloten? Dan heeft u een cassatie advocaat bij de Hoge Raad nodig. Wijn & Stael is één van de weinige kantoren met een cassatiesectie in het arrondissement Midden-Nederland. Wij behandelen cassatiezaken op het gehele terrein van het burgerlijk recht, met een bijzondere focus op insolventierecht, financiering, zekerheden en leasing, corporate en financial litigation en contractenrecht, met inbegrip van het arbeidsrecht.

Heeft een cassatieberoep kans van slagen, is het zinvol of opportuun? Die vragen kunnen onze cassatie advocaten helpen beantwoorden door u een goed onderbouwd cassatieadvies te geven. Bij een positief advies stellen wij voor u cassatieberoep in. Mocht u de zaak in hoger beroep hebben gewonnen en gaat uw wederpartij in cassatie, dan kunnen wij namens u verweer voeren. Sinds 1 juli 2012 is het mogelijk dat een rechter tijdens de loop van een procedure prejudiciële vragen aan de Hoge Raad stelt. Ook tijdens een dergelijke prejudiciële procedure staan onze advocaten van de sectie civiele cassatie u graag terzijde.


Cases Cassatie

Cases Cassatie

Lees meer