filter:


Publications

De Wet Franchise komt er aan

Read more
Publications

EEN NIEUWE RECHTSVORM VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE ONDERNEMING

Read more
Publications

NEW ACT ON COLLECTIVE DAMAGE CLAIMS IN THE NETHERLANDS - US STYLE

Read more
Publications

Aansprakelijkheid bestuurder voor een misleidend prospectus

Read more
Publications

Uitspraak Hoge Raad over taak faillissementscurator

Read more
Publications

CONTINUITEITSBIJDRAGE ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND

Read more
Publications

Coronavirus geen reden voor afblazen overname

Read more
Publications

De Tweede Kamer heeft de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) aangenomen

Read more
Publications

Stikstof en COVID-19; een grond voor wijziging of ontbinding overeenkomst?

Read more
Publications

Vertegenwoordiging en de Bibolini-exceptie

Read more
Publications

Hoge Raad formuleert maatstaf voor concernenquête in SNS-zaak

Read more
Publications

Arbeidsrechtelijke vraagstukken tijdens de coronacrisis

Read more
Publications

De bijwerking van het coronavirus op de besluitvorming van bedrijven

Read more
Publications

Chronicle of class actions and settlements 2017

Read more
Publications

Accountant ontdekt fraude niet: toch voldoende diepgang controle

Read more
Publications

‘No evil is without good’: a comparative analysis of pre-pack sales in the UK and the Netherlands

Read more