Publication
14-09-2020

Participatie onder de Omgevingswet: niet nieuw, wel anders geregeld (Deel II)

Is participatie onder de Omgevingswet een plicht of een streven?

Als uitgangpunt geldt het laten participeren van belanghebbenden c.q. belangstellenden. In een recente bijdrage in het Tijdschrift voor Bouwrecht gaan Shanna Derksen en Heidi Dekker verder in op de vraag of participatie wettelijk verplicht is en wat de consequenties zijn als niet aan participatie wordt gedaan. Lees hier het artikel.