Publications
07-12-2022

De informatieplicht van de aannemer jegens de kwaliteitsborger onder de Wkb; zorg dat partijen dit regelen in de aannemingsovereenkomst!

Read more
filter:

Other articles

Publications

Toepassing van het ‘Didam’-arrest in recente uitspraken

Read more
Publications

Mogelijkheid tot eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden verduidelijkt door Hoge Raad

Read more
Publications

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”): Minister Hugo de Jonge treft (extra) voorzorgsmaatregelen in verband met inwerkingtreding

Read more
Publications

Hof van Justitie van de Europese Unie: Ongeldig is de bepaling dat het grote publiek in alle gevallen toegang moet hebben tot informatie over UBO’s.

Read more
Publications

Bedrijven leggen productie stil door hoge energieprijzen. Wat zijn de gevolgen voor de werknemers?

Read more
Publications

Accountant aansprakelijk wegens te late publicatie van de jaarrekening?

Read more
Publications

Blik op het overgangsrecht van de Omgevingswet

Read more
Publications

Raad van State trekt een streep door de bouwvrijstelling stikstof

Read more
Publications

​ Kritiek op de Uitvoeringswet AVG – boetes door de AP

Read more
Publications

De gefaseerde inwerkingtreding van de Wkb

Read more
Publications

Milieunormen onder de Omgevingswet

Read more
Publications

Huurprijsindexatie vrije sector per 1 januari 2023 gebaseerd op de gemiddelde loonstijging in plaats van de inflatie?

Read more
Publications

Komt er een einde aan tijdelijke huurovereenkomsten voor zelfstandige woonruimten?

Read more
Publications

Participatie onder de Omgevingswet

Read more
Publications

Het ontslag van de bestuurders van Stichting Hulptroepen Alliantie op grond van artikel 2:298 BW

Read more
Publications

De Hoge Raad geeft duidelijkheid over waarschuwingsplicht aannemer bij meerwerk

Read more