Publications
29-03-2023

“Goed verhuurderschap” is vanaf 1 juli 2023 wettelijk verplicht, maar wat houdt dat eigenlijk in?

Read more
filter:

Other articles

Publications

Het hoge woord is eruit: de Deliveroo bezorgers waren werknemers!

Read more
Publications

Inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2024

Read more
Publications

Leidt het Didam-arrest dan toch tot nietigheid van eerder gesloten overeenkomsten?

Read more
Publications

Hoe kan ik mijn bedrijf beëindigen?

Read more
Publications

Het uitzendbeding en de zieke uitzendkracht: verzoek van de inlener vereist!

Read more
Publications

De maatschappelijke onderneming als kersverse BVm of als oude vertrouwde coöperatie?

Read more
Publications

Het adviestraject 3/3: hoe toetst de rechter in de beroepsprocedure?

Read more
Publications

Verbod op zwijgcontracten in de zorg

Read more
Publications

Wie is een overtreder en kan worden aangeschreven door een bestuursorgaan?

Read more
Publications

Het adviestraject: de juridische do’s en don’ts bij het opstellen van het advies

Read more
Publications

Wet bescherming klokkenluiders: de belangrijkste wijzigingen op een rij

Read more
Publications

Het adviestraject: op welke informatie heeft de OR recht?

Read more
Publications

De afdwingbare financiële bijdrage kwaliteitsverbetering onder de Omgevingswet: Financiële bijdrage sociale en middeldure woningen contractueel afdwingbaar?

Read more
Publications

De juridische consequenties van een asset freeze op aandelen in een besloten of naamloze vennootschap

Read more
Publications

Nieuw EU-US Data Privacy Framework in aantocht

Read more
Publications

Te laat beroep ingediend: alsnog ontvankelijk of niet?

Read more