Publications
21-06-2022

Het omgevingsplan onder de Omgevingswet

Read more
filter:

Other articles

Publications

Vier jaar AVG

Read more
Publications

Adviesrecht van de ondernemingsraad over benoeming en ontslag van de bestuurder: een overzicht.

Read more
Publications

Pre-pack na het heiploeg arrest

Read more
Publications

Met de komst van de Woo verdwijnt de Wob; wat betekent dat in de praktijk?

Read more
Publications

De feitelijke beleidsbepaler: with great power comes great responsibility

Read more
Publications

Rechtbank Midden-Nederland doet uitspraak over overeenkomst gesloten voorafgaand aan Didam-arrest

Read more
Publications

De eerste concrete gevolgen van het Didam-arrest

Read more
Publications

De WHOA zonder herstructurering van pensioenpremies: een papieren tijger?

Read more
Publications

Two years of WAMCA, a quantitative analysis

Read more
Publications

Grondentrechter in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak geldt niet meer (behalve in het omgevingsrecht)

Read more
Publications

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak over toetsing van evenredigheid van overheidsbesluiten

Read more
Publications

Kifid ziet over het hoofd dat consument wel degelijk schade lijdt

Read more
Publications

Representativeness: a like is not enough

Read more
Publications

Coronatoegangsbewijs binnenkort ook op het werk?

Read more
Publications

​ Een verbod op nevenwerkzaamheden na 1 augustus 2022 alleen rechtsgeldig met objectieve rechtvaardigingsgrond

Read more
Publications

Wijziging Insolventieverordening: de WHOA nu ook erkend in lidstaten EU

Read more