News
24-11-2021

Willem Jan van Andel schreef onderzoeksrapport inzake faillissement Flexenergie

Willem Jan van Andel heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar het faillissement in 2018 van Flexenergie. Het rapport dat hieruit volgde, is het resultaat van het rechtsmatigheidsonderzoek. Hetgeen een standaard aspect is bij een faillissement.

Voor de totstandkoming van het rapport is er onderzoek naar de administratie gedaan en zijn er gesprekken gevoerd met diverse betrokken partijen.

In het rapport worden onder andere de volgende zaken belicht:

  • Welke feiten en omstandigheden zijn van invloed geweest op het faillissement en de zeer substantiële omvang van het tekort in de boedel?
  • Hoe heeft Flexenergie het, ondanks de miljoenenverliezen die zij leed, nog zo lang vol kunnen houden?
  • Wie zijn primair verantwoordelijk voor de hele gang van zaken?
  • Welke rol vervulde de twee bestuurders van Flexenergie?
  • Wat is de impact van de toevoeging van Green Four en Flexnet geweest?
  • Wat is de rol van de ACM in het verlenen van de vergunningen voor de levering van gas en elektriciteit aan Flexenergie en heeft zij adequaat gereageerd op de onregelmatigheden die later naar voren kwamen?
  • Welke rol speelde de consumentenbond en had zij Flexenergie moeten diskwalificeren voor de veilingen?

Wilt u alle bevindingen van Willem Jan van Andel lezen? Het gehele rapport download u hier.