News
14-04-2021

Wijn & Steal adviseert INTO Telecom & IT bij de verkoop aandelen aan de Yielder Group

Read more
filter:

Other articles

News

Wijn & Stael adviseert Shunter bij overname door Alstom

Read more
News

Tijdelijke maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

Read more
News

Geluidseisen voor warmtepompen en airco’s aangescherpt vanaf 1 april

Read more
News

Rankings Chambers Europe Guide 2021

Read more
News

WHOA-akkoord door rechtbank afgewezen

Read more
News

Ida Lintel benoemd tot rechter-plaatsvervanger

Read more
News

Tweede Kamer verwerpt bij stemming de motie Smeulders om inwerkingtreding Omgevingswet uit te stellen

Read more
News

VNG informeert Eerste en Tweede Kamer over stand van zaken Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Read more
News

Ranking Chambers Global 2021

Read more
News

Joyce Snijder duikt in de belangrijkste uitspraken in 2020 voor de flexbranche

Read more
News

Wijn & Stael adviseert bij overname Brainnet

Read more
News

Wijn & Stael stijgt in Top 50 Nederlandse Advocatuur

Read more
News

Lancering WHOA-website; voor een antwoord op uw vragen!

Read more
News

Verkoop aandelen ippies.nl B.V. aan het Finse Bonusway

Read more
News

Shanna Derksen nieuwe partner bestuursrecht/omgevingsrecht

Read more
News

Tijdelijk wet Betalingsuitstel in werking getreden

Read more