Wet Kwaliteitsborging
FAQ

Toepasselijkheid Wkb

Melding i.p.v. vergunning

Veranderingen voor initiatiefnemer

VERANDERINGEN VOOR BEVOEGD GEZAG + HANDHAVING

GEVOLGEN VOOR AANNEMER

OPLEVERDOSSIER

KWALITEITSBORGER

INSTRUMENT

TOELATINGSORGANISATIE

OVERGANGSRECHT