Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ut aliquam felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam laoreet neque in ullamcorper tincidunt. Vestibulum posuere porta commodo. Nam sed nibh at felis sodales porta. Nam convallis dolor convallis blandit condimentum.

Attorneys Law Franchise

Law Franchise
FAQ

Subject 01 Franchise FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ut aliquam felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam laoreet neque in ullamcorper tincidunt. Vestibulum posuere porta commodo. Nam sed nibh at felis sodales porta. Nam convallis dolor convallis blandit condimentum.

Question 01?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ut aliquam felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam laoreet neque in ullamcorper tincidunt. Vestibulum posuere porta commodo. Nam sed nibh at felis sodales porta. Nam convallis dolor convallis blandit condimentum.

Back to top
Question 02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ut aliquam felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam laoreet neque in ullamcorper tincidunt. Vestibulum posuere porta commodo. Nam sed nibh at felis sodales porta. Nam convallis dolor convallis blandit condimentum.

Back to top

Subject 02 Franchise FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ut aliquam felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam laoreet neque in ullamcorper tincidunt. Vestibulum posuere porta commodo. Nam sed nibh at felis sodales porta. Nam convallis dolor convallis blandit condimentum.

Question 01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ut aliquam felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam laoreet neque in ullamcorper tincidunt. Vestibulum posuere porta commodo. Nam sed nibh at felis sodales porta. Nam convallis dolor convallis blandit condimentum.

Back to top
Question 02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ut aliquam felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam laoreet neque in ullamcorper tincidunt. Vestibulum posuere porta commodo. Nam sed nibh at felis sodales porta. Nam convallis dolor convallis blandit condimentum.

Back to top
Question 03

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ut aliquam felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam laoreet neque in ullamcorper tincidunt. Vestibulum posuere porta commodo. Nam sed nibh at felis sodales porta. Nam convallis dolor convallis blandit condimentum.

Back to top

Informatieplicht en onderzoeksplicht

De Wet Franchise zorgt voor de invoering van een uitgebreide informatieplicht voor de franchisegever. De achterliggende gedachte hiervan is dat de franchisenemer goed geïnformeerd wordt over de (financiële) gevolgen van het sluiten van de franchiseovereenkomst en voorgenomen wijzigingen in de franchiseformule. Op die manier wordt de kans verkleind dat franchisegever en franchisenemer een verschil in verwachtingen hebben bij het aangaan van de franchiseovereenkomst of dat de franchisenemer onverhoeds wordt geconfronteerd met wijzigingen in de formule.

Standstill-periode

Om de bewustwording bij de franchisenemer van de (financiële) risico’s van het aangaan van de franchiseovereenkomst te vergroten, wordt met de inwerkingtreding van de Wet Franchise een standstill-termijn van ten minste vier weken ingevoerd.

Goodwill

Wanneer de franchisegever de franchiseonderneming overneemt na beëindiging van de franchiserelatie, dient bepaald te worden of er goodwill aanwezig is in de over te nemen onderneming, welke omvang deze goodwill heeft en in welke mate deze goodwill is toe te rekenen aan de franchisenemer. In de franchiseovereenkomst dienen afspraken te worden opgenomen over de manier waarop eventuele goodwill wordt vastgesteld en de wijze waarop deze goodwill aan de franchisenemer wordt vergoed.

Non-concurrentiebeding

Om te voorkomen dat de (voormalig) franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst te zeer beperkt wordt in zijn ondernemingsmogelijkheden, wordt in de nieuwe wet de reikwijdte van het non-concurrentiebeding beperkt.

Instemmingsplicht

Wanneer bepaalde wijzigingen in de franchiseformule grote gevolgen kunnen hebben voor de franchisenemers, zal de franchisegever in overleg moeten treden met de franchisenemers en in sommige gevallen instemming moeten verkrijgen van de franchisenemers. Om te voorkomen dat de franchisegever teveel wordt beperkt in zijn vrijheid, kunnen vooraf drempelwaarden worden overeengekomen.

Strijdig beding/niet-nakomen

Overgangsrecht

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ut aliquam felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam laoreet neque in ullamcorper tincidunt. Vestibulum posuere porta commodo. Nam sed nibh at felis sodales porta. Nam convallis dolor convallis blandit condimentum.

Question 01?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ut aliquam felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam laoreet neque in ullamcorper tincidunt. Vestibulum posuere porta commodo. Nam sed nibh at felis sodales porta. Nam convallis dolor convallis blandit condimentum.

Back to top
Question 02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ut aliquam felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam laoreet neque in ullamcorper tincidunt. Vestibulum posuere porta commodo. Nam sed nibh at felis sodales porta. Nam convallis dolor convallis blandit condimentum.

Back to top

Knowledge base

Knowledge database 01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ut aliquam felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam laoreet neque in ullamcorper tincidunt. Vestibulum posuere porta commodo. Nam sed nibh at felis sodales porta. Nam convallis dolor convallis blandit condimentum.

Knowledge database 02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ut aliquam felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam laoreet neque in ullamcorper tincidunt. Vestibulum posuere porta commodo. Nam sed nibh at felis sodales porta. Nam convallis dolor convallis blandit condimentum.

Knowledge database 03

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ut aliquam felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam laoreet neque in ullamcorper tincidunt. Vestibulum posuere porta commodo. Nam sed nibh at felis sodales porta. Nam convallis dolor convallis blandit condimentum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ut aliquam felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam laoreet neque in ullamcorper tincidunt. Vestibulum posuere porta commodo. Nam sed nibh at felis sodales porta. Nam convallis dolor convallis blandit condimentum.