Mr. C.G. Top

Karen

Attorney

Karen advises and litigates in the area of environmental law, general administrative law and matters where public law and private law overlap. She regularly represents government authorities, developers and market parties in disputes on area developments and zoning plans that involve administrative law. She is well-versed in the Dutch Environment and Planning Act which (expected to) enter into force on January 1, 2022.

She regularly advises healthcare institutions and (associations of) medical professionals on matters including the Healthcare Quality, Complaints and Disputes Act and Healthcare Insurance Act. In these areas, she mainly focuses on the quality and supervision issues that can affect healthcare providers.

Karen can quickly develop a feeling for both the commercial and public interests of a case and uses pragmatic solutions. She is a committed and driven lawyer who is able to think from the client’s perspective and, applying her strong analytical skills, Karen manages to quickly get to the heart of complex issues.

While at university, Karen researched whether the Healthcare Quality, Complaints and Disputes Act offers adequate legal protection for healthcare institutions and whether the way food fraud is combated in the Netherlands conforms to European regulations. Karen has also gained experience in both the judiciary and the legal profession.

ADDITIONAL POSITIONS & MEMBERSHIPS

  • Member of VJOJ (Association of Young Real Estate Lawyers)

EDUCATION

  • Specialization in criminal law, VU University Amsterdam (2018)
  • Specialization constitutional and administrative law, Utrecht University (2017)

Publications from Karen Top

DE WET BIBOB ONDER DE OMGEVINGSWET: VERRUIMING VAN DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN TER BESCHERMING TEGEN CRIMINELE ACTIVITEITEN IN DE VASTGOEDSECTOR

Huisjesmelkerij kan leiden tot uitbuiting, verhuur aan illegalen, huisvesting van criminelen, overbewoning en (brand)onveiligheid. Althans, zo stelde het Ministerie van Veiligheid en Justitie in de Ha...

Read more

Maken gemeenten misbruik van publiekrechtelijke bevoegdheden als zij een zelfbewoningsplicht opleggen wanneer zij een grondpositie hebben?

Door de zelfbewoningsplicht in anterieure overeenkomsten of erfpachtvoorwaarden verplicht te stellen, willen gemeenten voorkomen dat er met nieuwbouwwoningen wordt gespeculeerd door deze te verhuren. ...

Read more

CONTINUITEITSBIJDRAGE ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND

Zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering, kunnen gefaseerd een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen bij de zorgverzekeraars via VECOZO. Lees e...

Read more