Mr. F.R. Shekel

Frederique

Attorney

Frederique is gespecialiseerd in nationale en internationale commerciële contracten. Zij heeft een advies- en procespraktijk waarin zij ondernemingen bijstaat in elk stadium van een commerciële relatie: van het opstellen van, het onderhandelen over tot het beoordelen of beëindigen van een overeenkomst. Ook legt zij zich toe op het adviseren over en het procederen in (internationale) commerciële geschillen en aansprakelijkheidskwesties. Tevens is zij gespecialiseerd in het Weens Koopverdrag.

Cliënten omschrijven Frederique als een enthousiaste, inhoudelijk sterke en betrokken advocaat. Zij weet snel tot de kern van de zaak te komen en is strategisch en creatief.

Frederique is advocaat sinds 2009. Voordat Frederique in dienst trad bij Wijn en Stael was ze werkzaam bij Jones Day. Zij startte haar carriere bij Linklaters.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van de Vereniging voor Distributie- Agentuur- en Franchiserecht
  • Arbiter bij het Willem C Vis Moot Court

OPLEIDING

  • Law Firm School (2011)
  • Master Privaatrechtelijke rechtspraktijk, Universiteit van Amsterdam (2009)
  • Master Nederlands recht, Universiteit Maastricht (2009)