Mr. ing. B.A.W. Schrijver

Bram

Attorney

Bram Schrijver joined Wijn & Stael in 2021 as a real estate, construction, and tenancy law attorney. His practice includes drafting architect and construction contracts and providing counsel and litigation services in construction and landlord/tenant matters.

Qualifications in Construction Engineering and Law

Bram is an optimistic and pragmatic attorney, who works tirelessly until he achieves his goal. That goal is a satisfied client who is exceptionally pleased with the end result. “The unique combination of my academic background in construction engineering & management and law as well as professional experience at a mid-sized property development company have served me well in my work as an attorney.

This experience has given me the ability to see things from the perspective of clients and to understand their interests.”

Knowledge of Land Development and Liability

During his internship in project development, Bram gained extensive knowledge of rezoning and land development. He has also worked at the Dutch legal aid center Rechtswinkel Utrecht, where his practice largely focused on tenancy law. The thesis he wrote for his master's degree examines the scope of contractor liability to respective clients.

Professional Activities & Memberships

  • Member, VJOJ - Association of Young Real Estate Lawyers

Academic Background

  • Private Law, LL.M., 2021, Utrecht University
  • Jurisprudence, BA, 2020, Utrecht University
  • Construction Engineering & Management, BA, 2017, University of Applied Sciences Utrecht

Publications from Bram Schrijver

Toepassing van het ‘Didam’-arrest in recente uitspraken

Nadat de Hoge Raad op 26 november 2021 het ‘Didam’-arrest wees, was er nog veel onduidelijk over de reikwijdte en de gevolgen van dit arrest. Er is inmiddels een aantal uitspraken (veelal in kort ...

Read more

De Hoge Raad geeft duidelijkheid over waarschuwingsplicht aannemer bij meerwerk

In een arrest van 1 juli 2022[1] heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de invulling van de waarschuwingsplicht van de aannemer bij door opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in ...

Read more

Rechtbank Midden-Nederland doet uitspraak over overeenkomst gesloten voorafgaand aan Didam-arrest

In een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland (18 maart 2022) heeft de voorzieningenrechter geoordeeld over de uitvoering van een overeenkomst die is gesloten voorafgaand aan de Didam-uit...

Read more

De eerste concrete gevolgen van het Didam-arrest

Op 26 november 2021 wees de Hoge Raad het arrest ‘Didam’, waarin beperkingen werden gesteld aan de contractsvrijheid van overheden bij de verkoop van onroerende zaken. Onderhandse verkoop zonder g...

Read more

Uitspraak Hoge Raad biedt duidelijkheid over huurkorting tijdens coronaperiode

In maart 2021 stelde de Rechtbank Limburg prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over de vraag of een huurder vanwege de coronamaatregelen aanspraak kan maken op huurkorting en zo ja, hoe deze dan bere...

Read more

Een-op-een grondverkoop door gemeente niet zonder meer mogelijk

De Hoge Raad heeft in het arrest Didam/Montferland van 26 november 2021 beperkingen gesteld aan de contractsvrijheid van overheden bij verkoop van onroerend goed. Onderhands onroerend goed aanbieden a...

Read more