Mr. dr. M. Mussche

Maarten

Advocaat

Maarten Mussche is gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke en contractenrechtelijke geschilbeslechting. Hij treedt op namens bestuurders en commissarissen in aansprakelijkheidsprocedures en adviseert op het terrein van corporate governance.

Daarnaast vertegenwoordigt hij aandeelhouders en ondernemingen in conflictsituaties, onder andere in enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer.

Maarten is een kritische advocaat met een directe stijl van communiceren. Hij streeft niet alleen naar het beste resultaat, maar ook naar een tijd- en kostenefficiënte procesvoering. Door zijn grote parate kennis kan hij snel handelen als dat vereist is.

Maarten is redacteur van het Maandblad voor Ondernemingsrecht en publiceert en doceert regelmatig op het terrein van het ondernemingsrecht. In 2011 is Maarten gepromoveerd op het terrein van bestuurdersaansprakelijkheid.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Redacteur Maandblad voor Ondernemingsrecht
  • Docent ondernemingsrecht Universiteit van Amsterdam
  • Lid van de Vereniging Corporate Litigation
  • Lid van de Vereeniging Handelsrecht

OPLEIDING

  • Grotius Onderneming & Aansprakelijkheid (2018)
  • Promotie ‘Vertrouwen op informatie bij bestuurlijke taakvervulling’, Erasmus Universiteit Rotterdam (2011)
  • Nederlands Recht (bedrijfsrecht, privaatrecht, strafrecht), Rijksuniversiteit Groningen (2006)