Mr. P.V. Kleijn

Patricia

Managing Partner

Patricia Kleijn has been with Wijn & Stael since 1999 and is an attorney and managing partner of the firm. Her practice includes tenancy, construction, architectural and procurement law. She counsels clients in real estate development and transactions, contracting renewable energy projects and tenancy and construction disputes. She is well-versed in asbestos and real estate law issues in the healthcare sector.

Honest and Dedicated

A dedicated and results-driven attorney, Patricia always gives honest advice that lends itself to clients’ business interests. She is a quick thinker, who connects with clients and does everything she can to fully understand the legal and technical aspects of a case. “My goals is to achieve the best results for my clients. I love presenting arguments in a case before a trial or appellate court that are so compelling that you can’t deny our position.”

Public and Private Law

Patricia has years of experience in environmental law and operates efficiently across public and private law. She excels at complex cases that require a strategic approach.

Professional Activities & Memberships

 • Supervisory board member, Stichting NJHC Beheer (youth hostel foundation)
 • Advisory committee member, Tenancy Law of the Netherlands Bar Association
 • Member, Association for Construction Law
 • Member, Association for Procurement Law


Academic Background

 • Real Estate Law, cum laude, 2006, Grotius Academy
 • Dutch Law, Private Law, 1998, Utrecht University

Representative Practice

 • Represented an institutional investor in litigation matters covering the SCIA model, building time extension, additional work, discounts and mitigation, and won the case through careful examination of the technical material and the SCIA model.
 • Represented and counseled an investor in negotiations with a municipality to obtain a zoning change (minor exemption) for a renewal plan. Litigated a case seeking to determine whether the mid-priced rent agreements and a high exploitation fee, which the municipality had imposed in an anterior agreement, could stand.
 • Counseled an investor on the pre-contractual stage and the strategy and option to withdraw from a real estate transaction without being liable for costs or damages.
 • Represented and counseled a church institution in negotiations on the sale of land for area development, the sale of buildings in combination with a renovation, and the conclusion of a construction, lease and sublease agreement.
 • Counseled a large contractor on the issue of whether an agreement with a provincial authority over reimbursement of the costs of traffic signs and road maintenance was permissible. This involved not only the interpretation of an agreement, but also the breaching of a public law regulation through the application of private law.
 • Counseled a healthcare institute on the contracts for the construction and lease of its premises to a hospital, the purchase of a plot of land, and the approval of the Board for the Restructuring of Healthcare Institutes. What made this case unique was the strategy to reach an agreement and obtain the appropriate securities without unacceptable risks.

BAR REGISTER OF LEGAL PRACTICE AREAS

Patricia has registered the following principal (and secondary) legal practice areas in the Netherlands Bar’s register of legal practice areas (rechtsgebiedenregister):

 • Tenancy law (Commercial lease, Residential lease)

Based on this registration, she is required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.

Publications from Patricia Kleijn

“Goed verhuurderschap” is vanaf 1 juli 2023 wettelijk verplicht, maar wat houdt dat eigenlijk in?

De Eerste Kamer heeft op 21 maart jl. het wetsvoorstel goed verhuurderschap aangenomen. Met welke nieuwe regels krijgen verhuurders, huurders en bemiddelaars te maken en wat is de rol van de gemeente ...

Read more

Leidt het Didam-arrest dan toch tot nietigheid van eerder gesloten overeenkomsten?

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 22 maart in kort geding geoordeeld dat een voor het welbekende Didam-arrest[2] gesloten koopovereenkomst, waarbij het overheidslichaam heeft gehandeld in strijd ...

Read more

De energie label C-verplichting voor kantoorgebouwen

Ondanks dat slechts 50% van de kantoren in Nederland (laatste meting 1 oktober 2022) een energielabel C of beter heeft, zullen kantoorgebouwen per 1 januari 2023 minimaal over een energielabel C moete...

Read more

De huurindexering volgens CPI index per 1 januari 2023

De media staan er de laatste weken vol van. De huurindexering van commerciële ruimten die verhuurders per 1 januari voornemens zijn door te voeren, houdt velen bezig. De huurovereenkomsten gebaseerd ...

Read more

De informatieplicht van de aannemer jegens de kwaliteitsborger onder de Wkb; zorg dat partijen dit regelen in de aannemingsovereenkomst!

De kwaliteitsborger is onder de Wkb onder meer verplicht een risicobeoordeling van het bouwplan te maken en op basis daarvan een borgingsplan vast te stellen. Verder moet hij aan het einde van de bouw...

Read more

Toepassing van het ‘Didam’-arrest in recente uitspraken

Nadat de Hoge Raad op 26 november 2021 het ‘Didam’-arrest wees, was er nog veel onduidelijk over de reikwijdte en de gevolgen van dit arrest. Er is inmiddels een aantal uitspraken (veelal in kort ...

Read more

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”): Minister Hugo de Jonge treft (extra) voorzorgsmaatregelen in verband met inwerkingtreding

Vragen van Eerste Kamer over Wkb
Bij brief van 30 september jl. heeft de Eerste Kamer haar zorgen geuit over de mogelijke gevolgen van de inwerkingtreding van Wkb. De Eerste Kamer vreest voor het...

Read more

Huurprijsindexatie vrije sector per 1 januari 2023 gebaseerd op de gemiddelde loonstijging in plaats van de inflatie?

Als het aan Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ("De Jonge") ligt wel. In april 2022 kondigde De Jonge al aan dat hij wil voorkomen dat huurders in de vrije sector geconfro...

Read more

Komt er een einde aan tijdelijke huurovereenkomsten voor zelfstandige woonruimten?

Als het aan Henk Nijboer (PvdA) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) ligt wel. Zij dienden op 16 september jl. een initiatiefwetsvoorstel in tot het afschaffen van tijdelijke huurovereenkomsten voor zelfs...

Read more

Uitspraak Hoge Raad biedt duidelijkheid over huurkorting tijdens coronaperiode

In maart 2021 stelde de Rechtbank Limburg prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over de vraag of een huurder vanwege de coronamaatregelen aanspraak kan maken op huurkorting en zo ja, hoe deze dan bere...

Read more