Mr. K.N. van der Heijden

Karlijn

Attorney

Karlijn van der Heijden has been an attorney with Wijn & Stael since 2018. Her practice covers employment law and providing counsel and litigation services in matters involving collective bargaining, co-determination, transfer of business, insourcing, outsourcing and reorganizations. She primarily represents employers, employer and employee organizations and employee councils.

Strong analytical skills and a passion for protecting client interests
Karlijn has strong analytical skills, a broad range of interests and a great sense of social commitment. She has a natural talent for finding creative solutions to complex problems and a deep appreciation of the relationships between parties and the interests at stake. “I love the challenges my work brings me and the different dynamics each case produces. Whenever I take on a case, I immerse myself in my client’s world and take the time to build a personal relationship.”

Broad Perspective
Corporate and collective labor disputes often involve more complex legal issues than just the dispute at hand. With a keen interest in understanding the dynamics at play in a company, Karlijn explores issues that extend beyond the boundaries of employment law . This gives her a broad perspective and enhances her ability to better serve her clients.

Professional Activities & Memberships

  • Member, VJAA - Association of Young Employment Lawyers
  • Member BVMP (Professional Association for Participation Professionals)

Academic Background

  • Postgraduate course in Employment Law, cum laude (2022)
  • Employment and Corporate Law, LL.M., 2017, Utrecht University
  • European Law School, 2016, Maastricht University

Representative practice

  • Counseled an employer on the application of a scope clause in a collective agreement for its companies.
  • Oversaw the implementation of a reorganization for an employer.
  • Counseled an employer on the consequences of transfer of business.
  • Counseled an employee organization on the validity of collective agreement provisions.

BAR REGISTER OF LEGAL PRACTICE AREAS

Karlijn has registered the following principal (and secondary) legal practice areas in the Netherlands Bar’s register of legal practice areas (rechtsgebiedenregister):

  • Labour law

Based on this registration, she is required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.

Publications from Karlijn van der Heijden

Het uitzendbeding en de zieke uitzendkracht: verzoek van de inlener vereist!

Op 17 maart 2023 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een uitzendbeding nietig is voor zover daarin is bepaald dat een uitzendovereenkomst door ziekmelding van rechtswege eindigt. Dit heeft tot gevolg d...

Read more

Het adviestraject 3/3: hoe toetst de rechter in de beroepsprocedure?

Als het besluit van de ondernemer afwijkt van het advies van de OR, kan de OR beroep instellen tegen dit besluit. Als het beroep slaagt kan de Ondernemingskamer de ondernemer verplichten om het beslui...

Read more

Verbod op zwijgcontracten in de zorg

Vanaf 1 juli 2023 mogen zorgaanbieders geen contractuele afspraken meer maken waarbij de cliënt wordt verplicht om te zwijgen over een incident in de zorgverlening. Dergelijke “zwijgbedingen” in ...

Read more

Het adviestraject: de juridische do’s en don’ts bij het opstellen van het advies

Het advies van de OR is het (voorlopige) sluitstuk van het adviestraject. Het is een belangrijk document: de ondernemer moet aan de hand hiervan zijn definitieve besluit nemen én het vormt de basis i...

Read more

Het adviestraject: op welke informatie heeft de OR recht?

In de Wet op de ondernemingsraden is er een heel hoofdstuk aan gewijd: het informatierecht van de OR. Maar, wat betekent dat recht nu in de praktijk bij adviestrajecten? Welke informatie moet aan de O...

Read more

Adviesrecht van de ondernemingsraad over benoeming en ontslag van de bestuurder: een overzicht.

Maaike Faber en Karlijn van der Heijden schreven onlangs voor het Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP) een overzichtsartikel over artikel 30 WOR. De ondernemingsraad heeft op grond van deze bepaling...

Read more

Wetswijziging: eerder medezeggenschapsrechten voor (flex)werknemers bij OR-verkiezingen

Let op bij OR-verkiezingen; nieuwe werknemers, uitzendkrachten en payrollwerknemers kunnen mogelijk al per 1 januari 2022 bij OR-verkiezing eerder stemmen bij OR-verkiezingen en zichzelf verkiesbaar s...

Read more

Besluitvorming in een concern: wat betekent dit voor het adviesrecht van de ondernemingsraad?

In een (internationaal) concern heeft de moedervennootschap regelmatig veel invloed op (de besluitvorming van) de dochtervennootschap. Dit kan op verschillende manieren. De moedervennootschap kan bijv...

Read more