Mr. A.A. Donders

Annick

Attorney

Annick Donders, an attorney with the Labor and Employment Law section since 2020, has a versatile labor and employment practice that is focused on contingent employment.

Added Value

Level-headed and dedicated, with strong analytical skills, Annick combines creativity and drive to prevent or resolve disputes. “For me, there’s nothing more gratifying than drawing on my expertise to help professionals and businesses.”

Research and Practical Experience

Annick holds degrees in labor and corporate law. For her graduation thesis, she conducted comparative research on legal protections for platform workers. During her studies, Annick gained experience through internships at various law firms and work with the legal aid center Juridisch Spreekuur.

Professional Activities & Memberships

  • Treasurer, Law and Business Society (S.G.O.R.)

Academic Background

  • Dutch Law, Labor and Business Law, 2019, University of Groningen

Publications from Annick Donders

Het hoge woord is eruit: de Deliveroo bezorgers waren werknemers!

Al vanaf 2019 is de grote vraag of de Deliveroo maaltijdbezorgers werknemers of zelfstandigen zijn. De Hoge Raad heeft op 24 maart 2023 geoordeeld dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo werknemers war...

Read more

Het uitzendbeding en de zieke uitzendkracht: verzoek van de inlener vereist!

Op 17 maart 2023 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een uitzendbeding nietig is voor zover daarin is bepaald dat een uitzendovereenkomst door ziekmelding van rechtswege eindigt. Dit heeft tot gevolg d...

Read more

​Helpling-schoonmakers zijn uitzendkrachten

Op 21 september 2021 heeft het Hof Amsterdam geoordeeld dat tussen het online platform Helpling en de via hen werkzame schoonmakers een uitzendovereenkomst bestaat. Zij hebben als gevolg daarvan recht...

Read more

Een algoritme als werkgever

Slimme technologieën brengen de vraag van de consument en het aanbod van bedrijven samen via online platformen, zoals het platform Uber. Door het inloggen op de Uber-app wordt door een algoritme bepa...

Read more

Een uitzend- of payrollovereenkomst na een leverancierswissel

Het is niet ongebruikelijk dat een uitzendkracht eerst via de ene en na een leverancierswissel door een andere werkgever ter beschikking wordt gesteld van een klant. Sinds de invoering van de Wet Arbe...

Read more