Mr. S.A. de Graaff

Simon

Attorney

Simon de Graaff joined Wijn & Stael as an attorney in 2022. He focuses his practice on administrative and environmental law and knows everything there is to know about the Dutch Environment and Planning Act. Simon litigates zoning and enforcement cases and advises clients on a wide variety of zoning matters that assist them in obtaining environmental permits.

Prompt, Effective Solutions
True to his commitments, Simon is a reliable attorney with a strong analytical mind that is able to assimilate complex, new information and produce effective solutions. Simply put - he sets the bar high for himself: “I want to deliver high-quality legal work and offer practical, useful advice within a reasonable time so clients can make informed decisions and promptly act on them when needed.”

Publications on Zoning and Civil Penalties
Simon wrote his master's thesis on the impact of EU Directive 123/2006 on zoning plans in the Netherlands. The thesis was later turned into a book published by Celsus. He has also published an article on the proportionality of penalties in the legal journal JBplus. Additionally, Simon’s years-long experience as a court clerk has given him a wealth of knowledge he draws on as an attorney today.

Professional Activities

  • Professor of Administrative Law, Leiden University

Academic Background

  • Constitutional and Administrative Law, LL.M., 2019, Leiden University
  • Law, LL.B., 2017, Utrecht University Honors Program

Publications from Simon de Graaff

Raad van State trekt een streep door de bouwvrijstelling stikstof

Vandaag heeft de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de nieuwste pleister van het stikstofprobleem voor de bouw getrokken. De uitspraak kan verstrekkende ge...

Read more

De omgevingsvergunning onder de Omgevingswet: simpel en snel of toch complex?

De omgevingsvergunning blijft onder de Omgevingswet de meest gebruikelijke manier voor het bevoegd gezag om toestemming te verlenen voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Voor initiatiefnemers ...

Read more

Het omgevingsplan onder de Omgevingswet

De Omgevingswet (Ow), samen met 4 AMvB’s, moet het huidige omgevingsrecht gaan vervangen. De voornaamste doelstellingen zijn een versimpeling van de (nu over veel verschillen wetten en besluiten ver...

Read more

Met de komst van de Woo verdwijnt de Wob; wat betekent dat in de praktijk?

Op 1 mei 2022 treedt, na een lang voorbereidingsproces, de Wet open overheid (“Woo”) in werking. Met de Woo wordt de Wet openbaarheid van bestuur (“Wob”) na precies 30 jaar vervangen. De Woo ...

Read more