Case

Cases Ondernemingsrecht

Advisering MiniBrew
Sinds de oprichting adviseren wij de onderneming MiniBrew over nagenoeg alle aspecten van haar bedrijfsvoering. Ook hebben we MiniBrew meermaals succesvol bijgestaan bij het verkrijgen van externe financiering van verschillende professionele investeringsmaatschappijen.

Fusie en uitstoting minderheidsaandeelhouder
Wij adviseerden een groot zuivelbedrijf over verschillende fusies. Dankzij deze fusies werd de organisatie vereenvoudigd en werd een minderheidsaandeelhouder uitgestoten.

Advisering over governance van ziekenhuizen
Wij adviseerden een aantal noordelijke ziekenhuizen over een aanpassing van hun governance, om zodoende betere ‘checks and balances’ in te bouwen en te voldoen aan de geldende governancecodes.

Anteryon
In voorbereiding op de verkoop van Anteryon aan een strategische partij hebben wij Anteryon geadviseerd over een strategie om genoeg aandeelhouders bereid te krijgen hun aandelen te verkopen, waarna een drag along-clausule kon worden geactiveerd. Vervolgens hebben wij Anteryon bijgestaan bij de uitvoering van deze strategie.