Case

Cases Financiering, Zekerheid en Leasing

Pre-insolventievraagstukken in de retail
We stonden een groot aantal retailondernemingen bij die te maken hadden met herfinancieringen en pre-insolventievraagstukken. Daarbij ging het onder meer om Miss Etam, V&D en CoolCat. Wij hebben samen met het bestuur van de ondernemingen getracht een herfinanciering te verkrijgen om zo de ondernemingen te behouden voor de toekomst. In dat kader hebben wij ook het bestuur van deze ondernemingen geadviseerd over het bestuurshandelen bij een dergelijke herfinanciering, om eventuele aansprakelijkheden bij een mogelijk faillissement te voorkomen.

Deconfiture Eurocommerce
De Rabobank schakelde ons in bij de deconfiture van Eurocommerce, destijds één van de grootste vastgoedontwikkelaars van Nederland. In dat kader zijn wij betrokken geweest bij het herstructureren van de gehele verhypothekeerde vastgoedportefeuille op een wijze dat het vastgoed uiteindelijk gefaseerd kon worden verkocht. Hierdoor is de recovery voor Rabobank, ondanks de uiteindelijke deconfiture van Eurocommerce, zo maximaal mogelijk geweest. Daarnaast hebben wij Rabobank bijgestaan in diverse procedures over onrechtmatige onttrekkingen aan Eurocommerce, die benadelend waren voor Rabobank als zekerheidsgerechtigde. Met deze procedures heeft Rabobank uiteindelijk vele miljoenen euro’s aan ten onrechte onttrokken gelden kunnen terugvorderen.

Financiële en corporate herstructurering
We adviseerden een zorgonderneming over een financiële en corporate herstructurering (afbouw van activiteiten), die noodzakelijk was om de onderneming te behouden voor de toekomst. Na deze totale herstructurering lukte het de zorgonderneming om de onderneming te herfinancieren en om vervolgens in afgeslankte vorm te blijven bestaan en zo zorg te blijven verlenen aan vele duizenden patiënten per jaar.

Beëindigen kredietrelatie
We verleenden bijstand aan een grote (private) financiële instelling bij de geschillen die zij met een vastgoedonderneming had over het beëindigen van de kredietrelatie en het uitwinnen van de zekerheden. Onze advocaten voerden met succes diverse procedures, wat uiteindelijk resulteerde in een beëindiging van de kredietrelatie waarbij de financiële instelling volledig is terugbetaald.

Pre-insolventievraagstukken in de reisbranche
Thomas Cook Nederland maakte gebruik van onze advisering bij de pre-insolventievraagstukken waar de reisonderneming en haar bestuurders mee te maken kregen toen de organisatie in financiële problemen kwam.

Leasing
Als preferred supplier van een van de grotere leasemaatschappijen in Nederland zijn wij nauw betrokken bij het opzetten van nieuwe leaseoplossingen en bij de herstructurering van bestaande leaseoplossingen, inclusief de eventueel noodzakelijke uitwinning.