Case

Cases commerciële contracten

Consortiumovereenkomst met IE-issues
Voor een consortium van kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van robotica stelden we een complexe consortiumovereenkomst op, waarin het zwaartepunt lag op issues rond het intellectueel eigendom. We voerden hier ook de onderhandelingen voor en adviseerden over de uitvoering.

Maatwerkoplossingen voor vaste klanten
Als preferred counsel (huisadvocaat) leveren we juridische maatwerkoplossingen aan diverse klanten. Daarbij gaat het onder meer om het opstellen en uitonderhandelen van commerciële contracten en het adviseren over contractuele onderwerpen, zoals precontractuele aansprakelijkheid, opzegging van overeenkomsten en internationaal privaatrechtelijke onderwerpen.

Internationale koopovereenkomst
Voor een multinational stelden we, na stevige onderhandelingen, een internationale koopovereenkomst van goederen op, waarop het Weens Koopverdrag van toepassing was verklaard.

Opzegging franchiseovereenkomst
We adviseerden een franchisenemer over een geschil over de opzegging van een franchiseovereenkomst met een internationaal opererende franchisegever. Zowel vanuit strategisch als juridisch perspectief hebben we hier voor onze client het beste resultaat uit weten te halen. Dit ondanks de juridisch nadelige positie van de client.

Sourcingovereenkomst en Service Level Agreement
Voor een cliënt in de mobiliteitssector onderhandelden we over, en becommentarieerden we een sourcing(raam)overeenkomst, inclusief de bijbehorende overeenkomsten zoals een Service Level Agreement (SLA).

Raamovereenkomst supermarktketen
Voor een leverancier van een grote internationale supermarktketen hebben we een bevredigende raamovereenkomst uitonderhandeld. Hierbij hebben we voor de leverancier een stevige contractuele positie bereikt en het venijn uit de ‘kleine lettertjes’ gehaald.

Algemene voorwaarden leverancier Wij stelden algemene voorwaarden op voor een leverancier van hoogtechnologische producten. Hierbij hebben we er onder andere voor gezorgd dat de aansprakelijkheid van de leverancier behoorlijk beperkt is en zijn intellectueel eigendom goed is beschermd.

Alle commerciële contracten voor een start-up
Voor een startende onderneming zetten we van a tot z de contractuele infrastructuur op: van een samenwerkingsovereenkomst en standaard inkoop- en verkoopcontracten tot de algemene voorwaarden en meer specifieke partijovereenkomsten.

Internationale koop
Wij adviseerden een importeur bij een internationale koop en wezen hem op de juridische valkuilen en kansen, waardoor hij optimaal gebruik kon maken van de hem ten dienste staande rechten.

Opzegging distributieovereenkomst
Wij procedeerden over de opzegging van een distributieovereenkomst voor een internationaal opererende onderneming.

Consortiumovereenkomst EU-project
Wij stelden een consortiumovereenkomst op in het kader van een EU Horizon 2020-project voor een start-up.

Samenwerkingsovereenkomst smart mobility
Wij stelden een samenwerkingsovereenkomst op tussen partijen die zich bewegen op het gebied van smart mobility.