Mr. S. Zuethoff

Sjors

Advocaat

Sjors Zuethoff is sinds september 2017 als advocaat verbonden aan Wijn & Stael. Voor de sectie Vastgoedrecht & Overheid begeleidt hij commerciële vastgoedpartijen en (semi)overheidsinstellingen op het gebied van vastgoed- en bestuursrecht. Daarnaast procedeert en adviseert hij regelmatig over kwesties met betrekking tot ruimtelijke ordening, milieu, handhaving en belastingaanslagen op het gebied van OZB, WOZ en (bouw)leges.

Voordat Sjors bij Wijn & Stael in dienst trad, werkte hij als advocaat bij Dentons Boekel (voorheen: Boekel De Nerée). Aan de Amsterdamse Zuidas heeft Sjors ruime ervaring opgedaan binnen de vastgoed- en bestuursrechtpraktijk. Hij adviseerde onder meer retailers over de (her)ontwikkeling en uitbreiding van hun vastgoed en begeleidde diverse projectontwikkelaars bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de transformatie van kantoor naar commerciële functies en woningen. Bovendien heeft hij ruime ervaring opgedaan in de transactiepraktijk. Hij was vanuit zijn expertise betrokken bij transacties van vastgoedportefeuilles van grote (internationale) beleggings- en investeringsmaatschappijen.

Sjors is een creatieve en analytisch scherpe advocaat. De vastgoedpraktijk ziet op rechtsgebieden die altijd in beweging zijn en door ruime kennis van die rechtsgebieden – zowel civiel- als bestuursrechtelijk – kan Sjors zijn cliënten op een breder vlak bijstaan. Hij is pragmatisch en oplossingsgericht.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van de VJOJ (Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen)
  • Lid van de VAR (Vereniging voor bestuursrecht)
  • Lid van het netwerk Jong Leefomgeving 

OPLEIDING

  • Law Firm School (2016)
  • Nederlands Recht, Staat- en bestuursrecht, Universiteit Utrecht (2013)

Publicaties van Sjors Zuethoff

Een gedoogbeslissing: een besluit of niet?

Een beslissing van het bevoegd gezag om bijvoorbeeld een illegaal gebouwd bouwwerk wel of niet te gedogen is géén besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tot die conclusie kwam de S...

Lees meer

Gasloos bouwen per 1 juli 2018

Gasloos bouwen is een hot topic in de bouwwereld. Vooral nu per 1 juli 2018 door een wijziging van de Gaswet de gasaansluitplicht voor onder andere nieuwbouwwoningen en andere nieuwe gebouwen is komen...

Lees meer

Gemeenten vaak in de fout: kans op vernietiging kruimelvergunning

Inleiding
Met een ‘kruimelvergunning’ voor planologisch strijdig gebruik kan een initiatiefnemer vrij gemakkelijk en snel overgaan tot herbestemming van bestaand (leegstaand) vastgoed. Op de voo...

Lees meer

Stimulering woningbouwproductie: kansen voor ontwikkelaars

Nederland kent een woningtekort. Sinds het einde van de crisis is het verschil tussen de vraag naar en het aanbod van woningen sterk toegenomen. Jaarlijks moeten er 75.000 woningen worden bijgebouwd, ...

Lees meer

Actieplan Middenhuur in Utrecht; juridisch omstreden

Op 7 december 2017 heeft de raad van de gemeente Utrecht ingestemd met het “Actieplan Middenhuur”. De gemeente Utrecht zet met dit beleid in op het realiseren van woningen in het middenhuursegment (71...

Lees meer