Mr. drs. W.J.M. van Andel

Willem Jan

Partner

Willem Jan van Andel werkt sinds 1990 bij Wijn & Stael en is advocaat en partner. Hij is ‘a well-known player in the insolvency field, and is noted for his high-quality work and client-friendly attitude’, aldus Chambers & Partners. Zij rekenen hem tot de Nederlandse top drie op het gebied van insolventierecht en herstructureringen. Willem Jan adviseert financiële instellingen, bestuurders, commissarissen, aandeelhouders, accountants en groepen crediteuren. Ook verricht hij enquêteonderzoeken voor de Ondernemingskamer, wordt hij regelmatig benoemd tot bewindvoerder en/of curator in grote surseances en faillissementen en treedt hij op als arbiter via het Nederlands Arbitrage Instituut.

Juridisch en cijfermatig onderlegd
Willem Jan wordt geprezen om zijn cijfermatig en bedrijfsmatig inzicht, zijn brede maatschappelijke belangstelling, zijn scherpe analyse en grote gedrevenheid. “Ik heb zowel rechten als wiskunde gestudeerd, een combinatie waar ik nog dagelijks baat bij heb. Hierdoor kan ik de financiële situatie van mijn cliënten goed doorgronden en toegevoegde waarde leveren in complexe zaken.”

Maatschappelijk betrokken
Naast zijn werk zet Willem Jan zich onder meer in voor de Stichting IsaiMa(i)yam. Ook is hij lid van de Staatscommissie Insolventierecht.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

 • Lid van de Staatscommissie Insolventierecht
 • Lid van de Geschillencommissie SER Fusiegedragscode
 • Lid van de beroepsverenigingen INSOLAD en INSOL Europe
 • Lid van de Vereniging voor Corporate Litigation
 • Vaste annotator van Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR)
 • Voorzitter van de stichting Kinderen in India – Stichting Isai Ma(i)yam

OPLEIDING

 • Nederlands recht, Universiteit Groningen (1989, cum laude)
 • Wiskunde, Universiteit Groningen (1988, cum laude)

AANBEVELINGEN

 • Chamber 2021 - Restructuring/Insolvency
  Cliënt feedback: "is top in the Netherlands for administration work," adding that "he's really outstanding."
 • Chambers 2020 - Notable practitioner Restructuring/Insolvency: administration & Restructuring/Insolvency
  Cliënt feedback: "He gets into the business very quickly, he understands the character of businesses and can guide you through decision making."
 • Chambers 2019 - Notable practitioner Restructuring/Insolvency: administration & Restructuring/Insolvency
  Cliënt feedback: "very technical lawyer" "brings a pragmatic approach"
 • Chambers 2018 - Notable practitioner Restructuring/Insolvency: administration & Restructuring/Insolvency
  Cliënt feedback: "A super expert, very smart and a leading lawyer in the country in this field." "He's practical, pragmatic, direct and he approaches cases looking for solutions."
 • Legal 500 - 2021: Restructuring & Insolvency
  Testimonial: "top lawyer in his field"
 • Legal 500 - 2020: Restructuring & Insolvency
  Testimonial: "eminence grise of insolvency"

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Willem Jan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Insolventierecht
 • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Willem Jan van Andel

Faillissement Conservatrix

Willem Jan van Andel en Noor Zetteler zijn op 8 december 2020 aangesteld als curatoren in het faillissement van Conservatrix. Conservatrix is een levensverzekeraar met circa 72.000 verzekerden. Als u ...

Lees meer

Wet Homologatie Onderhands Akkoord aangenomen door de Tweede Kamer

Op 26 mei 2020 heeft de Tweede Kamer de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ('WHOA') aangenomen. Deze wet maakt het voor ondernemingen die levensvatbaar zijn maar een te hoge schuldenlast hebben mogeli...

Lees meer

Meer aandacht voor continuïteit in het bestuursverslag van de organisatie

De NBA (''Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants'') heeft een green paper Organisatiecontinuïteit gepubliceerd. Hierin stelt de Stuurgroep Publiek Belang dat ondernemingen en inst...

Lees meer

Arrest Rabobank/Reuser

Pandrecht op voorwaardelijk eigendomsrecht In het arrest Rabobank/Reuser oordeelt de Hoge Raad dat een koper van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken een geldig pandrecht kan vestigen op zijn voo...

Lees meer

Stil pandrecht

Onder eigendomsvoorbehoud geleverd teeltsysteem is toekomstige zaak.Willem Jan van Andel en Marlieke ten Brinke annoteerden een uitspraak van het Hof Den Haag over stille verpanding bij voorbaat van e...

Lees meer

Pre-pack in faillissement

De pre-pack ligt onder vuur. De huidige praktijk rammelt aan alle kanten. De acht (van de elf) rechtbanken in Nederland die met dit fenomeen experimenteren, doen er verstandig aan daarmee te stoppen t...

Lees meer

Wetsvoorstel 'stille curator'

Advocaten kritisch over wetsvoorstellen 'stille curator'. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft forse kanttekeningen bij de voorstellen van de Minister van Justitie en Veiligheid om de aanstelling d...

Lees meer

Interview NRC 'Dit is niet het laatste boekhoudschandaal'

In een interview met NRC Handelsblad (4 januari 2014) gaat Willem Jan van Andel van Wijn & Stael in op zijn ervaringen als curator....

Lees meer

Faillissement Econcern

Curatoren brengen 11de verslag uit over Econcern. De curatoren van Econcern hebben op 11 december jl hun elfde openbare verslag uitgebracht. Onderdeel van dit verslag vormt een rapport waarin wordt i...

Lees meer

Stille curator - Wettelijk kader voor beoogd curator

Rechtbanken stellen steeds vaker een 'stille curator' aan. Deze curator begint achter de schermen met werkzaamheden die kunnen leiden tot een betere, snellere en minder verliesgevende afronding van ...

Lees meer

Curator en informatie

Informatieverschaffing door de curator in faillissement In deze bijdrage concentreren de auteurs zich op de verplichting tot informatieverschaffing van de curator jegens de gezamenlijke schuldeisers...

Lees meer

Overeenkomst en boedelschulden

Over wederkerige overeenkomsten en boedelschulden Op 19 april jl. wees de Hoge Raad een baanbrekend arrest dat het insolventierecht op zijn grondvesten deed schudden. In Koot Beheer/Tideman q.q. komt...

Lees meer

Stille verpanding in rekening-courant

Noor Zetteler, Willem Jan van Andel en Remco Vermaire schreven een bijdrage voor de bundel Bancaire zekerheid: liber amicorum Mr. J.H.S.G.K. Timmermans, Kluwer 2010, p. 7-23, waarin wordt ingegaan op ...

Lees meer
Faillissementsverslagen