Mr. C.M. Tjoa

Carlijn

Advocaat

Carlijn Tjoa werkt sinds 2012 voor Wijn & Stael en richt zich in haar praktijk als advocaat op ondernemingsrechtelijke geschillen. Zij behartigt met name de belangen van ondernemingen, aandeelhouders, bestuurders en commissarissen. Carlijn treedt regelmatig op in enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer. Daarnaast adviseert en procedeert zij veel over bestuurdersaansprakelijkheidskwesties. Carlijn is bovendien een aantal maanden gedetacheerd geweest bij het Derivatenteam van de Rabobank.

De veelzijdigheid van het juridische vak is voor Carlijn aantrekkelijk. Geen dossier is hetzelfde. Carlijn heeft het vermogen snel tot de kern van de zaak door te dringen en beschikt over een scherpe pen. Daarnaast is zij een pragmatisch en betrokken advocaat die nooit uit het oog verliest dat de cliënt daadwerkelijk verder moet kunnen met de oplossingsrichting die zij aandraagt. Carlijn streeft dan ook altijd naar praktisch uitvoerbare oplossingen voor juridische problemen. Open en heldere communicatie zijn voor haar voorwaarden om te kunnen komen tot een optimaal resultaat.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Redactrice Balie Bulletin Midden-Nederland
  • Lid van de Vereniging Corporate Litigation

OPLEIDING

  • Grotius Vennootschaps- en Ondernemingsrecht (2017, cum laude)
  • Nederlands Recht, Strafrecht en Ondernemingsrecht, Universiteit Utrecht (2011)

RECHTSGEBIEDENREGISTRATIE

Carlijn heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Carlijn Tjoa

Interne bestuurdersaansprakelijkheid en de (on)mogelijkheid van individuele disculpatie bij financieelrechtelijke wetsovertredingen

In hoeverre kunnen bestuurders op grond van artikel 2:9 BW jegens de vennootschap aansprakelijk worden gehouden voor financieelrechtelijke wetsovertredingen? En onder welke omstandigheden kan een indi...

Lees meer

De kosten van een enquêteonderzoek

Het enquêterecht biedt een breed inzetbaar en effectief middel om een onderzoek te doen instellen naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon. Een enquêteverzoek kan over het algemeen z...

Lees meer

Hoe als bestuurder om te gaan met een tegenstrijdig belang?

Op 1 januari 2018 beleefde de huidige tegenstrijdig belang-regeling voor bestuurders en commissarissen van kapitaalvennootschappen (BV’s en NV’s) haar vijfjarige jubileum. Hoewel deze regeling dus al...

Lees meer

Het nieuwe procesreglement voor appelprocedures

Per 1 september 2016 geldt een nieuw landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij gerechtshoven. Met de inwerkingtreding van dit nieuwe procesreglement zijn de twee pilotreglementen bi...

Lees meer