Mr. L.M. Smelik

Lotte

Advocaat

Lotte Smelik werkt sinds 2020 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in corporate & financial litigation, ondernemingsrecht en contractenrecht. Ze vertegenwoordigt aandeelhouders en ondernemingen in conflictsituaties, aansprakelijkheidsprocedures, contractuele geschillen (commercial litigation) en enquêteprocedures.

Betrokken advocaat voor complexe juridische vraagstukken
Lotte is een enthousiaste, verbindende advocaat. Door haar persoonlijke betrokkenheid krijgt ze snel inzicht in de situatie en behoeften van de cliënt. Ze heeft een sterk analytisch vermogen en weet complexe vraagstukken op een efficiënte en pragmatische wijze op te lossen. “Ik krijg er energie van om samen met een cliënt tot een creatieve oplossing te komen. Daarbij houd ik rekening met alle betrokken belangen én het overkoepelende, maatschappelijke belang.”

Opleiding en ervaring in het civiel recht
Lotte is breed civielrechtelijk opgeleid en volgde het honoursprogramma van het Utrecht Law College. Daarnaast deed ze al vroeg praktijkervaring op binnen de rechtspraak en de advocatuur en in bestuurlijke functies. Ze floreert in een dynamische omgeving waar ontwikkeling en samenwerking voorop staan.

OPLEIDING

  • Master privaatrecht, Universiteit van Amsterdam (2020, cum laude)

Publicaties van Lotte Smelik

EEN NIEUWE RECHTSVORM VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE ONDERNEMING

De (politieke) belangstelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen groeit al jaren. In 2015 pleitte de SER in een uitgebreid advies voor een juridisch label voor sociale ondernemingen en meer o...

Lees meer

Hoge Raad formuleert maatstaf voor concernenquête in SNS-zaak

Het besluit tot nationalisatie van SNS door toenmalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem maakte in 2013 veel los. De effecten in SNS Reaal en SNS Bank werden onteigend zonder dat aan de onteig...

Lees meer