Mr. ing. B.A.W. Schrijver

Bram

Advocaat

Bram Schrijver werkt sinds 2021 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in vastgoedrecht, bouwrecht en huurrecht. Hij stelt architecten- en bouwovereenkomsten op en adviseert en procedeert over bouw- en huurrechtelijke zaken.

Bouwtechnisch en juridisch geschoold
Bram is een optimistische en pragmatische advocaat, die doorgaat tot hij zijn doel bereikt heeft. Dat doel is een tevreden cliënt die zich goed kan vinden in het eindresultaat. “In mijn werk profiteer ik van de unieke combinatie van de opleidingen die ik heb gevolgd, namelijk bouwtechnische bedrijfskunde en rechten. Daarbij pas ik de praktijkervaring toe die ik heb opgedaan bij een middelgrote projectontwikkelaar. Hierdoor ben ik in staat om mij goed in cliënten uit deze hoek te verplaatsen en begrijp ik hun belangen.”

Kennis van grondexploitaties en aansprakelijkheid
Tijdens zijn stage in de projectontwikkeling heeft Bram veel kennis opgedaan van bestemmingsplanwijzigingen en grondexploitaties. Daarnaast heeft hij gewerkt bij de Rechtswinkel Utrecht, waar hij zich vooral bezighield met huurrecht. Hij schreef zijn masterscriptie over de aansprakelijkheid van aannemers jegens hun opdrachtgevers.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

  • Lid Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ)

Opleiding

  • Master Privaatrecht, Universiteit Utrecht (2021)
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht (2020)
  • Bachelor Bouwtechnische Bedrijfskunde, Hogeschool Utrecht (2017)

Publicaties van Bram Schrijver

Toepassing van het ‘Didam’-arrest in recente uitspraken

Nadat de Hoge Raad op 26 november 2021 het 'Didam'-arrest wees, was er nog veel onduidelijk over de reikwijdte en de gevolgen van dit arrest. Er is inmiddels een aantal uitspraken (veelal in kort gedi...

Lees meer

De Hoge Raad geeft duidelijkheid over waarschuwingsplicht aannemer bij meerwerk

In een arrest van 1 juli 2022[1] heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de invulling van de waarschuwingsplicht van de aannemer bij door opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in ...

Lees meer

Rechtbank Midden-Nederland doet uitspraak over overeenkomst gesloten voorafgaand aan Didam-arrest

In een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland (18 maart 2022) heeft de voorzieningenrechter geoordeeld over de uitvoering van een overeenkomst die is gesloten voorafgaand aan de Didam-uit...

Lees meer

Eerste uitspraak na het Didam-arrest

Op 26 november 2021 wees de Hoge Raad het arrest 'Didam', waarin beperkingen zijn gesteld aan de contractsvrijheid van overheden bij de verkoop van onroerende zaken. Onderhandse verkoop zonder gelijke...

Lees meer

Uitspraak Hoge Raad biedt duidelijkheid over huurkorting tijdens coronaperiode

In maart 2021 stelde de Rechtbank Limburg prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over de vraag of een huurder vanwege de coronamaatregelen aanspraak kan maken op huurkorting en zo ja, hoe deze dan bere...

Lees meer

Een-op-een grondverkoop door gemeente niet zonder meer mogelijk

De Hoge Raad heeft in het arrest Didam van 26 november 2021 beperkingen gesteld aan de contractsvrijheid van overheden bij verkoop van onroerend goed. Onderhands onroerend goed aanbieden aan één exc...

Lees meer