Mr. L. Rook

Lynn

Advocaat

Lynn Rook werkt sinds 2017 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Zij adviseert zowel werkgevers als werknemers over arbeidsrechtelijke zaken, zoals ontslag en reorganisatie. Haar achtergrond in het insolventierecht helpt Lynn met name bij zaken op het gebied van overgang van onderneming, reorganiseren en beslaglegging.

Analytisch sterk en maatschappelijk geëngageerd
Lynn is een nuchtere en stressbestendige advocaat, die goed hoofd- en bijzaken kan scheiden en bondig en overtuigend communiceert. Ze ziet elke zaak als een juridische puzzel die ze perfect wil oplossen. “ik doe dit werk omdat ik van toegevoegde waarde wil zijn voor rechtzoekenden en een maatschappelijke bijdrage wil leveren. Juist daarom heb ik gekozen voor Wijn & Stael. Ik geniet van de bijzondere bedrijfscultuur waarin persoonlijke verbondenheid - zowel onderling als met cliënten en relaties – centraal staat. Bovendien inspireert het mij om met zoveel gemotiveerde mensen te werken.”

Een effectieve advocaat met impact
Lynn heeft oog voor detail en pakt zaken weloverwogen aan. Ze blijft ook onder druk effectief functioneren en weet door haar persoonlijk overwicht op de juiste momenten invloed uit te oefenen.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van de VJAA (Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten)

OPLEIDING

  • Bachelor Rechtsgeleerdheid (Universiteit Utrecht)
  • Master Privaatrecht (Universiteit van Amsterdam)

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Lynn heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Lynn Rook

Coronatoegangsbewijs binnenkort ook op het werk?

Onderzoek heeft uitgewezen dat circa negen procent van de besmettingen op de werkvloer plaatsvindt. Het kabinet heeft daarom het wetsvoorstel 'Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen' i...

Lees meer

Een verbod op nevenwerkzaamheden na 1 augustus 2022 alleen rechtsgeldig met objectieve rechtvaardigingsgrond

Op dit moment ligt bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Dit wetvoorstel vloeit voort uit de gelijknamige EU richtlijn die op 1 augustus 2022 moet zijn ...

Lees meer

De gevolgen van het coalitieakkoord 2021 voor de arbeidsmarkt

Op 15 december hebben de fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie het coalitieakkoord 2021-2025 aan de Tweede Kamer aangeboden. De titel en het motto van het akkoord is: ‘Omzien naar elkaar, vooru...

Lees meer

Hoge Raad: e-ontslaggrond hoeft geen laatste redmiddel te zijn

Voor een ontslag op staande voet is zodanig verwijtbaar handelen van de werknemer vereist dat dit een dringende reden oplevert. In die gevallen kan de werknemer alleen worden ontslagen als dit een laa...

Lees meer

Reikwijdte finale kwijting

In een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van een arbeidsovereenkomst wordt door partijen doorgaans finale kwijting verleend. Partijen verklaren daarmee dat ze niets meer van elkaar te vordere...

Lees meer